Kjetil Wiedswang

Kjetil Wiedswang er kommentator i Dagens Næringsliv

Kirkelig booppgjør

I 1536 tok staten eiendommene fra kirken. De bør ikke gis tilbake.

Publisert: Oppdatert:

I 1821 ble Opplysningsvesenets fond opprettet for å holde orden på arvegodset, der formålet ble definert både å komme kirken til gode, men også alminnelig opplysningsarbeid.
I 1821 ble Opplysningsvesenets fond opprettet for å holde orden på arvegodset, der formålet ble definert både å komme kirken til gode, men også alminnelig opplysningsarbeid. (Foto: Ingun A. Mæhlum)