Eva Grinde

Kommentator i Dagens Næringsliv

Hvorfor er det så intense følelser knyttet til gamle og falleferdige sykehusbygg?

Kalde «ansiktsløse byråkrater» får skylden, men politikere vant frem i omkampen om Aker. Det bestemte mye av veien videre for sykehuset i hovedstaden.

Publisert: Oppdatert:

Legeforeningen ved Christian Grimsgaard (til høyre) var ikke fornøyd med at sykepleierne ved Kirsten Brubakk for første gang i historien gikk mot dem i et styremøte i Helse Sør-Øst.
Legeforeningen ved Christian Grimsgaard (til høyre) var ikke fornøyd med at sykepleierne ved Kirsten Brubakk for første gang i historien gikk mot dem i et styremøte i Helse Sør-Øst. (Foto: Dagens Medisin TV)