Anne Marie Helland og Tove Wang har i DN 9. april en kronikk om skatteparadiser som krever en kommentar. Kronikken er god, og Norfund ønsker velkommen alle forslag som kan bidra til økt åpenhet og redusere mulighetene til skatteunndragelser via skatteparadis.