Pensjon er mer aktuelt enn noen gang. Som statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet sier til Dagens Næringsliv

- Det skjer store endringer i systemet nå, blant annet fordi levealderen øker. Det er viktig med god kjennskap og støtte til slike endringer i befolkningen.

Fredag stilte derfor fire «pensjonseksperter» til nettmøte på DN.no. Spørsmålene som kom inn handlet om alt fra fripoliser til fondssparing.

«Hvordan påvirkes pensjonen av deltidsarbeid i stedet for fulltidsarbeid», ville en leser vite.

Jurist Alexandra Plathe i konsulentfirmaet Steenberg & Plahte tar forbehold om at vedkommende siktet til alderspensjon.

- Svaret kommer an på når du er født, og om du tenker på pensjonen fra NAV eller gjennom jobben, skriver hun.

Les alle svarene fra nettmøtet her.

- Avhengig av flere ting

Pensjonseksperten forklarer videre:

- Dersom du omfattes av gammel opptjeningsmodell i folketrygden regnes inntektsnivået ditt ut i fra de 20 beste opptjeningsårene. Overgang til deltidsstilling vil derfor ikke nødvendigvis få noen konsekvens for størrelsen på pensjonen fra NAV.

- Omfattes du derimot av ny opptjeningsmodell i folketrygden (gjelder fullt ut for alle som er født etter 1962) vil deltidsarbeid i de fleste tilfeller medfører noe lavere årlig pensjon. I ny opptjeningsmodell er det nemlig slik at alle år teller. Du opparbeider deg en pensjonsbeholdning på 18,1 prosent av inntekten din hvert enkelt år. Det vil si maks inntekt som medregnes er 7,1 G (G er folketrygdens grunnbeløp og 7,1G utgjør pt. kroner 627.427).  Jobber du deltid grunnet omsorg for barn under skolepliktig alder gjelder egne regler om pensjonsopptjening.

Fripoliser med investeringsvalg

Et annet hett tema var såkalte fripoliser med investeringsvalg, som det ble åpnet for forrige mandag. Dette innebærer at den enkelte kan si fra seg rentegarantien i denne pensjonsrettigheten, og selv velge hvor pengene skal plasseres – i aksjer, renter eller obligasjoner. Produktet lanseres av flere livselskaper i disse dager.

«Hvorfor tilbyr ikke alle pensjonsselskapene investeringsvalg? Har de lov til å nekte kundene dette», spurte en leser i nettmøtet.

Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand forklarer:

- Økende levealder i befolkningen gjør at pensjonsleverandørene må ta høyde for pensjonsutbetalinger over flere år enn tidligere. Myndighetene har gitt bransjen frist til 2021 med å sette av penger til dette, og en del fripoliser er derfor "underfinansierte" i dag. Det er kun fullt finansierte fripoliser som kan bytte til investeringsvalg.

Les alle svarene fra nettmøtet her.

LES OGSÅ: - Pareto-konferansen står i grell kontrast til den hverdagen jeg opplever  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.