Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er ferdig med å kommentere Giske-saken.

Han avviser alle muligheter for ny behandling av saken, selv om Giske mener han er urettferdig behandlet.

– Det er satt punktum. Sentralstyret og landsstyret sluttet seg til det for en uke siden. Og det er nå et ønske i brede lag av Arbeiderpartiet om å snakke politikk. Det er også mitt ønske, sier Jonas Gahr Støre.

Støre slår fast at Trond Giskes brev til sentralstyret der den tidligere nestlederen er sterkt kritisk til behandlingen av hans sak, ikke vil føre til noen omkamp.

– Nei, nå skal vi i gang med politikken, og vi ønsker Trond Giske med på det.

Etter lang tids sykemelding kommer Giske tilbake på den politiske scenen førstkommende lørdag. Da skal han innlede en politisk debatt når Orkland Arbeiderparti skal konstitueres.

Misbruker makt

Ap-lederen Jonas Gahr Støre deltar mandag og tirsdag denne uken på Samak-kongressen i Stockholm, samarbeidskomiteen mellom de sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen i Norden. Der viste han til at Arbeiderpartiet har hatt en krevende periode med varslingssakene, men at spørsmålet om seksuell trakassering handler om kjernen i arbeiderbevegelsens verdier.

Fra talerstolen stilte Støre spørsmålet: Hva handler seksuell trakassering om? Han svarte selv.

– Det handler om at noen bruker makt for å begrense andre menneskers frihet. Det er kjernen til arbeiderbevegelsens historiske oppdrag. Nå har vi en mulighet til å diskutere og sette grenser som gjør det trygt for kvinner å delta i politikk, delta i sosial sammenhenger og i det offentlige organisasjonslivet. Og dermed blir det også tryggere for menn. Derfor mener jeg at dette er en kamp vi skal være helt i front av. Vi skal ta dette videre, i politikken, på arbeidsplassene og i organisasjonslivet. Det er en del av likestillingens historie som er en del av arbeiderbevegelsens historie, sa Jonas Gahr Støre.

Et felles opprør

Etter talen utdypet Ap-lederen hva Giske-saken har betydd for han og partiet.

Han sier at hele Metoo-fenomenet og de sakene partiet har behandlet, har løftet frem temaet seksuell trakassering både prinsipielt og gjennom noen konkrete eksempler.

– Arbeiderbevegelsen har handlet om at mennesker som ble holdt nede og ble krenket hver for seg. De gikk sammen og skapte en politisk kraft som ga dem anstendighet og verdighet i livet, sier Støre til DN.

Han sier det går en rød tråd frem til i dag.

Både partisekretær Kjersti Stenseng (til venstre), nestleder Hadia Tajik og Ap-leder Jonas Gahr Støre deltar på Arbeiderkongressen til arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (Samak) i Stockholm denne uken.
Både partisekretær Kjersti Stenseng (til venstre), nestleder Hadia Tajik og Ap-leder Jonas Gahr Støre deltar på Arbeiderkongressen til arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (Samak) i Stockholm denne uken. (Foto: Mikaela Berg)

– Metoo er et uttrykk for at tilstrekkelig mange kvinner satte tilstrekkelig sterke ord på tilstrekkelig opprørende adferd fra menn. Da ble det en kraft i det som viser hva fellesskapet kan få til. For meg er det viktig å si at ja, vi har hatt utfordringer i varslersakene i vårt parti og i andre partier. Men hvis vi løfter blikket, så er dette kjernen av vårt verdibudskap, fortsetter Støre til DN.

For viktig

Giske-saken har skapt stor intern uro i Arbeiderpartiet og partifeller har kritisert hverandre for å ha andre motiver eller for å lekke informasjon.

– Du vil løfte temaet seksuell trakassering som en viktig sak. Det er kanskje ikke så lett for andre i Ap å gjøre hvis man samtidig blir beskyldt for å drive maktkamp, eller ha andre motiver?

– Hvis det er en problemstilling, har jeg tenkt å se bort fra den. For det handler om noe større. Jeg opplever at dette er en politiske identitet som er bredt delt i Arbeiderpartiet, om verdier vi står samlet om. Vi trenger den felles identiteten for å komme videre fra det vi har vært igjennom av interne saker. I tillegg har vi som parti et ønske og behov for å komme tettere på det folk snakker om og er opptatt av i hverdagen. Det er vårt oppdrag, sier Støre.

Vanskelig situasjon

Ap-lederen erkjenner at partiet har havnet i en vanskelig situasjon etter valgnederlaget, Giske-saken og fallende målinger.

– Jeg tar fullt ut inn over meg resultatet av et dårlig valg, og jeg har stått i håndteringen av en vanskelig sak internt. Så knytter jeg håp til to ting. De velgerne som har forlatt oss, har ikke gått til høyresiden. De har i all hovedsak satt seg på gjerdet. Det er vår oppgave å vise oss tilliten verdig slik at de kommer tilbake til oss.

– For det andre så er verdiene i sosialdemokratiet kjerneverdiene for å møte det moderne samfunnets utfordringer. Derfor har jeg tro på at et Ap som tar seg selv i nakken, kjenner sitt oppdrag og kjenner sin samtid og kan få velgerne tilbake. I min tid som leder har vi hatt mellom 20 og 40 prosents oppslutning. Det viser at velgerne er der, men det er ingen lett jobb å få de tilbake, sier Støre.

– Vil det ta lang tid før der kommer over 30 prosent i igjen?

– Alt det jeg har lært av mine forgjengere når det gjelder å sette seg mål for både tid og tall, innbyr ikke til det. Men jeg ønsker å være en optimistisk stemme som sier at et partiet som har hatt mange av disse velgerne hos seg for ikke mange måneder siden, må ha som mål å få dem tilbake. Så får bruke den tiden vi trenger, sier Støre.(Vilkår)

Stein Erik Hagen vil plante kunstig, lysende tre midt i Oslo
Kunstinstallasjonen er mer enn tre etasjer høy og har tusenvis av programmerbare LED-lys.
02:05
Publisert: