– Vi gjør veldig raske fremskritt på teknologifronten, men dette manifesterer seg ikke i økt produktivitet eller økte arbeidsplasser, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Dette viser at våre begreper og definisjonsmetoder ikke passer i den nye verdenen vi er på vei inn i, sier hun.

I slutten av august etablerte FNs internasjonale organisasjon for arbeidslivet (ILO) en ekspertkommisjon som skal jobbe med utfordringene knyttet til fremtidens arbeidsliv.

Til sammen 28 medlemmer fra ulike deler av verden deltar. Lund er Norges bidrag. I helgen deltok hun på kommisjonens første samling i Genève.

– Kommisjonen har en ambisjon om å være banebrytende når det gjelder hvordan vi definerer og sikrer fremtidens arbeidsliv, sier Lund.

«Nytt veiskille»

NHO-sjefen trekker frem spesielt tre årsaker til at arbeidslivet i dag er i drastisk endring:

  • Teknologiutvikling,
  • globalisering
  • og demografiske endringer.

Under helgens møter ble det blant annet diskutert grunnleggende spørsmål som: Hva er arbeid? Hva er produktivitet? Hva er verdiskaping?

– Dette er begreper vi mennesker valgte å definere ut fra de forutsetningene vi hadde for mange tiår siden, påpeker Lund.

– Mye tyder på at vi nå står ved et nytt veiskille der det er behov for nye begreper og virkemidler, sier hun.

Sluttføres med rapport

Kommisjonen ledes av Sveriges statsminister Stefan Löfven og presidenten i Mauritius, Ameenah Gurib-Fakim.

Arbeidet skal sluttføres med en rapport som legges frem ved ILOs 100-årsjubileum og organisasjonens arbeidskonferanse i Genève i juni 2019.

Lund understreker at arbeidet er i oppstartfasen. Det er for tidlig å si noe nærmere om akkurat hva rapporten vil inneholde og hvordan den vil påvirke fremtiden, fremholder hun.

– Men jeg ble positivt overrasket over hvor grensesprengende helgens diskusjoner var, sier hun.

Arbeidskommisjonen er andre fase i ILOs prosjekt «The Future of Work». I arbeidets første fase har diskusjoner knyttet til fremtidens arbeidsliv foregått de siste 18 månedene i over 110 land.

Etter det DN erfarer, lanserte både de nordiske regjeringene og IOE (International Organisations of Employers) Kristin Skogen Lunds kandidatur. En av grunnene til at det fikk gjennomslag, var NHOs årskonferanse i 2016, hvor ILO-sjef Guy Ryder holdt et innlegg.

Under konferansen ble daværende LO-leder Gerd Kristiansen invitert opp på scenen sammen med NHO-sjefen, noe Ryder beskrev som helt unikt.

«Et paradigmeskifte»

NHH-professor Tor W. Andreassen mener tematikken «arbeidsliv i endring» handler om både måten arbeidet organiseres på og hvordan mennesker skal være mest mulig effektive sammen med teknologien.

– Vi er nå i begynnelsen av en eksponentiell endring, slår han fast.

– Et paradigmeskifte innen ledelsestenkningen handler om at bedrifter gjerne ønsker vekst uten ansettelse, ved at maskiner, roboter og algoritmer foretrekkes fremfor at mennesker utfører oppgaven.

Andreassen mener det å se på begrepsbruk er hensiktsmessig. Selv har han gått ut i DN og etterlyst en ny produktivitetskommisjon eller ekspertgruppe som ser på produktivitet og måling av den i en moderne tjenesteøkonomi.

– Jeg mener for eksempel at produktiviteten måles feil. Den tradisjonelle måten er, i en kunnskapsbasert tjenesteøkonomi, ikke riktig, sier han.(Vilkår)

Det er ikke lenge til mars 2019: – Vi ønsker å være en del av en avtale
Næringsminister Monica Mæland er i London for å forberede Norges forhold til Storbritannia etter brexit.
02:28 Min
Publisert: