Nå har Skanska og Strabag saksøkt Bane Nor i en tvist om oppgjør for tilleggsarbeider ved boringen. Etter det DN kjenner til dreier det seg om opptil 400 millioner kroner. Bane Nor mener tvistebeløpet er langt mindre.

– Jeg kan bekrefte at vi har stevnet Bane Nor for retten. Det dreier seg om flere enkeltheter, i hovedsak om ansvar for grunnforholdene, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska.

Bane Nor bestrider en slik beløpsstørrelse.

Ny tunnel

Kontrakten på ny jernbanetunnel parallelt med den gamle de drøye syv kilometerne mellom Bergen og Arna ble vunnet av Skanska i samarbeid med østerrikske Strabag i 2014.

Størstedelen er utført med tunnelboring. Arbeidet omfattet også tradisjonell sprengning av en andel tunnel med større diameter pluss tverrforbindelser mellom tunnelene. Opprinnelig kontraktsverdi var 1,3 milliarder kroner.

Boringen ble påbegynt i 2016. Gjennomslaget kom på sensommeren i 2017. Siden har det vært arbeidet med jernbaneteknikken, altså installasjon av skinner og signaler i tunnelen.

Skanska og Strabag mener Bane Nor har ansvar for beskrivelsen av grunnforholdene som ble lagt til grunn for tilbudet. Beskrivelsene var ifølge denne siden mangelfulle og utløste store tilleggsarbeider.

Bane Nors prosjektdirektør Hans-Egil Larsen, bekrefter tvisten.

– Men kravet i den aktuelle berammede saken er for øvrig ikke i den størrelsesorden som antydes her, skriver Bane Nor til DN.

Håper på løsning før rettssak

Tvisten om tilleggsvederlag er nå berammet til behandling i Bergen tingrett tidlig i desember.

I mellomtiden gir begge parter uttrykk for at det ville være ønskelig å nå frem til et forlik i forhandlinger.

– Dette er sak vi arbeider med å komme til enighet med JV Skanska Strabag om, fortrinnsvis utenom rettsapparatet, skriver Bane Nor.

Flere tvister

Skanska og Bane Nor har også tidligere vært i rettvist om jernbanearbeid. Den gang handlet det om en delkontrakt på bygging av Follobanen. Skanska tapte konkurransen. Oppdraget gikk til italienske Condotte.

Skanska gikk til sak fordi selskapet mente Condotte ikke oppfylte kravene som var stilt opp i anbudsinnbydelsen. Selskapet vant i to rettsinstanser. I dommen fra desember i fjor påla lagmannsretten Bane Nor å betale 273 millioner kroner i erstatning til Skanska.

I mellomtiden er Condotte tatt under konkursbehandling. Bane Nor besluttet etter hvert å si opp kontrakten. Italiensk rett stilte saken i bero og ga Condotte en frist til å forsøke å få til økonomisk restrukturering av konsernet.

Kontrakten på ny jernbanetunnel mellom Bergen og Arna ble vunnet av Skanska i samarbeid med Strabag i 2014.
Kontrakten på ny jernbanetunnel mellom Bergen og Arna ble vunnet av Skanska i samarbeid med Strabag i 2014. (Foto: Marit Hommedal)

I januar varslet Bane Nor at fullføring av Follobanen ville bli ett år forsinket, til slutten av 2022. Hovedårsaken var problemene etter oppsigelsen av kontrakten med Condotte. Bane Nor måtte utlyse ny kontrakt og bringe inn nye entreprenører. Tvisten og forsinkelsen ble anslått å gi kostnadsøkning på vel syv prosent, eller 1,6 milliarder kroner, i Follobaneprosjektet.

Ifølge prosjektleder Per David Borenstein har Bane Nor i et senere forlik fått utløst 236 millioner kroner fra bankgarantien Condotte måtte stille ved kontraktsinngåelsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.