Delvis statseide DNB har fått en bot på 400 millioner kroner og hard kritikk fra Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven.

– Det er naturlig at staten som eier nå setter seg inn i kritikken som er kommet. Departementet har bedt om et møte med styreleder i DNB for å få en orientering om saken, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse fra departementet.

Hun understreker samtidig at det er styret og ledelsen som har ansvaret for arbeidet mot hvitvasking og å følge opp tilsynets funn.

– Jeg har inntrykk av at DNB har satt inn store ressurser i arbeidet. Staten som eier forventer og har tillit til at styret foretar det som er nødvendig for å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven. Arbeid mot hvitvasking er viktig, sier Nybø.

Hun sier temaet er sentralt for staten som eier.

– Det har vært et tema på flere møter mellom Nærings- og fiskeridepartementet og DNB.

De samme talepunktene

– Det her er enormt alvorlig, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Kari Elisabeth Kaski reagerer etter Finanstilsynets harde kritikk av DNB.
Kari Elisabeth Kaski reagerer etter Finanstilsynets harde kritikk av DNB. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Hun mener det er bra at Finanstilsynet har kommet med en kraftige reaksjon, men mener saken må få etterspill.

– Vi trenger videre oppfølging, fordi DNB i lang tid har kommet med de samme talepunktene om at de har gode systemer og jobber godt med dette, sier Kaski.

Hun etterlyser handling fra næringsminister Nybø.

– Jeg vil følge dette opp nå, og så be statsråden vurdere om det trengs en ekstern granskning her av DNB. For å være sikker på at man nå rydder opp og får langt bedre praksis.

Finanstilsynet kom med to rapporter mandag morgen, samtidig som gebyret på 400 millioner kroner ble varslet. I tillegg til rapporten om hvitvaskingstilsyn, kom en kritisk rapport om bankens håndtering av kundeforholdet til fiskerigiganten Samherji. Saken endte hos Finanstilsynet, etter at den ble henlagt av statsadvokatene i Oslo tidligere i år.

– Det har kommet hvitvaskingskritikk i flere runder. Har statsrådens håndtering vært tilstrekkelig?

– Det har vel i veldig liten grad vært noen håndtering, sier Kaski, som mener «staten må ta en mer aktiv rolle for å rydde opp».

Ap: Betydelig ansvar

DN har også vært i kontakt med Terje Aasland, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson. Komiteen der han sitter har ansvar for statlig eierskapspolitikk.

– Det er klart at styret i selskapet har et betydelig ansvar for at de regler og lover som gjelder blir fulgt opp av selskapets ledelse, sier Terje Aasland.
– Det er klart at styret i selskapet har et betydelig ansvar for at de regler og lover som gjelder blir fulgt opp av selskapets ledelse, sier Terje Aasland. (Foto: Gunnar Lier)

– Det er brudd på regelverket, det er veldig alvorlig. Departementet og eier bør sørge for at alle typer regler skal følges, og at de er tydelige på det i eierdialogen, sier han.

Aasland understreker ansvaret styret har.

– Det er klart at styret i selskapet har et betydelig ansvar for at de regler og lover som gjelder blir fulgt opp av selskapets ledelse. At de til enhver tid er innenfor det regelverket som gjelder. Det er ting som statsråden må vurdere, sier han.

Frp: Oppsiktsvekkende

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, reagerer også.

– Det er oppsiktsvekkende at DNB, Norges største bank, som i tillegg i stor grad er eiet av skattebetalerne, ikke etterlever hvitvaskingsregelverket, skriver han i en melding.

– Det første departementet bør gjøre er å vurdere om man har gode nok styrerepresentanter på dette feltet, mener Sivert Bjørnstad.
– Det første departementet bør gjøre er å vurdere om man har gode nok styrerepresentanter på dette feltet, mener Sivert Bjørnstad. (Foto: Terje Bendiksby/NTB)

Bjørnstad mener regjeringen må på banen.

– Her må Næringsdepartementet ta tak, og sørge for at banken har god nok kompetanse på dette svært viktige området. Det første departementet bør gjøre er å vurdere om man har gode nok styrerepresentanter på dette feltet.

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen opplyser i en melding at banken tar kritikken i rapporten svært alvorlig, og at bekjempelse av økonomisk kriminalitet og hvitvasking har høy prioritet i styret og hele DNB.

– Vi skal kjenne kundene våre og ha gjennomført tiltak som gjør at mistenkelige forhold kan rapporteres til Økokrim. Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet, sier Braathen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.