NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener norske kvinner må jobbe mer – og ikke fordømmes når familien kjøper seg hjelp i hjemmet. Dette gikk hun mandag ut i DN og slo et slag for.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) kan heller ikke skjønne hvorfor det skal være mer legitimt å kjøpe rørlegger- og snekkertjenester enn vasketjenester og barnepass på hjemmebane:

– Det er en del gammeldagse holdninger og fordommer ute og går, sier hun.

– Hvorfor er det mer legitimt å kjøpe rørlegger- og snekkertjenester enn vasketjenester og barnepass og au pair? Det kan virke som om det er sosial aksept for å kjøpe alle slags tjenester for å få hverdagen til å gå opp – bortsett fra å la andre vaske møkka eller passe barn i hjemmet, sier Lunde.

Krangler om virkemidler

Denne uken har det versert en heftig debatt om at mange yrkesaktive kvinner jobber deltid.

Tekna-president Lise Randeberg fortalte om holdningene til husarbeid der hun kommer fra.

– Jeg kommer fra Namsos. Der lærer vi at «møkka di skal du vaske selv», uttalte Randeberg.

Selv fikk hun tre barn mens hun studerte og tok doktorgrad.

Hun mener det kan ha en verdi ikke å betale seg vekk fra slike oppgaver – for å lære barn verdien av husarbeid.

«Kontraproduktivt»

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener travle karrierekvinner i for stor grad møter kritikk og fordømmelse hos andre kvinner når de sliter med å få tiden til å strekke til.

– Det er en sterk sosialjustis som dikterer hva som er greit eller ikke. Hvis du kommer for sent til barnehagen eller har glemt å hente sønnen din på fotballtrening – hvem er det som skuler på deg da? Hvilket kjønn er det som ser stygt på deg da?, sa hun til DN.

Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, synes deler av debatten er «kontraproduktiv»:

– Jeg synes ikke det er spesielt konstruktivt å moralisere over bruken av au pair og vaskehjelp i debatten om hvordan vi skal få kvinner til å jobbe mer, sier Lunde.

– Det er som å si at du ikke liker Adams matkasse, fordi våre mødre klarte å handle i butikken, da bør vi også gjøre det.

Vestkantforeldre kjøper seg gjerne ut av tidsklemmen
Barnehageforeldrene på Oslo Vest mener det ikke er tabubelagt å kjøpe seg hjelp i hjemmet hvis tiden ikke strekker til.
01:57
Publisert:

Graver seg ned i skyttergravene

I 2016 jobbet 669.000 personer deltid i Norge. I et intervju med DN tok Spekter-sjef Anne-Kari Bratten til orde for at kvinner i deltidsstillinger må prioritere jobb fremfor shopping og egentid. Selv har hun gjort karriere uten au pair eller vaskehjelp – og heller droppet venninneturer, spa og kakebaking.

Lunde påpeker at kjøp av tjenester i hjemmet kan skape mange arbeidsplasser.

– Behovet for kjøp av slike tjenester kan skape nye jobbmuligheter, særlig som lavterskel-jobb for kvinner, mange med innvandrerbakgrunn som vi ønsker å inkludere i arbeidslivet, sier Lunde.

–Avgjørende for velferden

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mener alle har en plikt til å jobbe fulltid hvis de har mulighet til det.

– Det må være en viss kontakt mellom folks forventninger til velferdsstaten og egen arbeidsinnsats. Jeg mener det er en del av samfunnskontrakten at vi alle bidrar med det vi kan av arbeid for å opprettholde velferden, sier hun.

Lunde synes ikke folk har en moralsk plikt til å jobbe fulltid.

– Høyre er ikke et parti som mener at organisasjoner eller enkeltpersoner er her for staten, sier hun. Alle enkeltindivider har et selvstendig ansvar for å ta vare på seg selv, og det kan være gode individuelle grunner til å jobbe redusert.

Hun understreker samtidig at politikerne har et ansvar for å stimulere til mer heltidsarbeid

– Det er en del statlige ytelser som gjør det for lett å velge bort heltidsarbeid. Det er også viktig at velferdsordningene ikke er så gode at det lønner seg å jobbe redusert. På lang sikt gagner ikke det kvinner, og det gagner ikke samfunnet, sier Lunde. (Vilkår)

Må man ha au pair for å få til to karrierer i en familie?
Det er en viktig debatt, sier deltakere vi snakket med på årets NHO-konferanse.
02:27
Publisert: