«Entreprenørselskapet Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma den 8. januar 2018. Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen», skriver Bane Nor i en pressemelding.

Det var bransjenettstedet bygg.no som først omtalte saken.

Condotte er en av totalentreprenørene på Follobaneprosjektet. Selskapet vant i 2015 en kontrakt på rundt 3,3 milliarder kroner for en del av byggingen av Norges største samferdselsprosjekt – nytt dobbeltspor, i hovedsak i tunneler, mellom Oslo og Ski.

Som DN skrev torsdag, var to av topplederne i Follobaneprosjektet denne uken i Italia for å få en avklaring rundt Condottes økonomiske situasjon og utsiktene for det videre anleggsarbeidet.

Fredag formiddag var Per David Borenstein i Follobaneprosjektet på vei hjem fra møtet i Italia.

– Det er fortsatt usikkerhet. Vi må arbeide videre med ulike alternativer og se på alle muligheter for å sikre Follobaneprosjektet og Bane Nors interesser, sier Borenstein.

Han ønsker ikke å uttale seg etter møter med selskapet i Roma om han er blitt sikrere på om baneutbyggingen vil fortsette med italienske Condotte som stor kontraktspartner.

– Jeg er ikke spesialist på italiensk rett, sier han.

Men han vil heller ikke utelukke konkurs, slik at Bane Nor og prosjektet må lete etter andre entreprenører for å fullføre milliardprosjektet.

Som DN tidligere har skrevet ble Bane Nor allerede i desember 2015, før endelig kontraktstildeling, gjort skriftlig oppmerksomme på at det var knyttet stor risiko ved Condottes økonomi.

Kommunikasjonsrådgiver Nina Aasmundsen skriver følgende i en epost til DN:
«Da Samferdselsdepartementet i 2014 ga Bane Nor i oppdrag å bygge Follobanen, ble Condotte vurdert som et selskap med godt rykte, høy kompetanse og tilfredsstillende økonomi.»

Den økonomiske situasjonen til alle tilbyderne var ifølge Aasmundsen en del av evalueringen før kontraktene ble inngått.

«Condotte tilfredsstilte evalueringskriteriene med hensyn til økonomi, men kontraktene varer over flere år og likviditeten kan endre seg underveis. Vi er fornøyd med arbeidet Condotte har gjort så langt for Follobanen», skriver Aasmundsen.

Trenger godkjennelse av retten

Ifølge Bane Nor har Condotte søkt konkursbeskyttelse for å sikre at deres forhandlinger med bankene som finansierer konsernet kan pågå uforstyrret i inntil 120 dager.

«Condotte har uttalt at de er i positive forhandlinger med bankene med hensyn til nye kredittrammer, men at slike prosesser tar tid», heter det i pressemeldingen.

Etter det DN forstår innebærer prosedyren at en italiensk rett først må godkjenne planen, deretter må kreditorene akseptere løsningen. Borenstein i Follobaneprosjektet sier han ikke er kjent med tidsutsiktene for disse avklaringene.

Condotte sendte tidligere denne uken ut en melding i Italia om at selskapet var i gang med en restrukturering for å kunne innkassere fordringer i prosjekter og håndtere ordrereservene, som i 2017 har økt til rundt seks milliarder euro.

I meldingen skriver Condotte at en mulighet er å etablere et nytt selskap.

– Selskapets kjernevirksomhet skal overføres til dette nye selskapet som skal bli mer strømlinjeformet. Dette er for å kunne fortsette å håndtere internasjonal ekspansjon og skaffe nye kontrakter og oppdrag som gjør at Condotte beholder posisjonen som den tredje største aktøren i Italia innenfor sine bransjer, skriver det kriserammede italienske selskapet.

Omtrent i rute

Follobanen skal etter planen stå ferdig i 2021.

Morten Kristoffersen, som er leder for prosjektstyring i Follobaneprosjektet, sier utbyggingen så lang er så godt som i rute både når det gjelder budsjett- og tidsplan.

Tunnelarbeidet Condotte skal utføre i Ekebergåsen nærmest Oslo sentralstasjon skal etter planen være ferdig første kvartal 2019, kulverten og anlegget for innføring av banen på Oslo S i 2020.(Vilkår)

Vestkantforeldre kjøper seg gjerne ut av tidsklemmen
Barnehageforeldrene på Oslo Vest mener det ikke er tabubelagt å kjøpe seg hjelp i hjemmet hvis tiden ikke strekker til.
01:57
Publisert: