– Skolefritidsordningen (SFO) kan bli dobbelt så dyr eller lagt ned. Vi forventer at regjeringen ikke følger alle anbefalingene om like konkurransevilkår fra en ekspertgruppe, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunenes organisasjon KS.

Ekspertgruppen hun viser til ble ledet av jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.