– Jeg hadde aldri trodd vi skulle finne det vi ser nå, sier seniorrådgiver og biolog Tom N. Pedersen hos Statsforvalteren i Vestland, til DN.

Data fra Statsforvalteren viser ifølge Pedersen at smertegrensen for hvor mye nitrogenutslipp Hardangerfjorden kan tåle, snart er nådd. Krysses grensen kan fjorden overgjødsles. Da gror fjorden igjen, oksygenet i de dypeste delene av fjorden blir brukt opp og i verste fall blir det ikke levelig for fisk og andre dyr i fjorddypet.