Pepper fra det såkalte Regelrådet har fått regjeringen til å utsette planer om å forby oljefyring i landbruksbygninger. Saken skal nå utredes bedre – og høringsfristene blir forlenget.

I juni kom en forskrift om forbud mot oljefyring i de fleste bygninger fra 2020. Samtidig ble et forslag til tilleggsreguleringer som skulle si nei til olje-oppvarming i landbruket og i midlertidige brakkebygninger sendt på høring.

Ikke godt nok. Regelrådet og lederen Sandra Riise gir Klima- og miljødepartementet ga rødt lys for forslag om fyringsforbud
Ikke godt nok. Regelrådet og lederen Sandra Riise gir Klima- og miljødepartementet ga rødt lys for forslag om fyringsforbud (Foto: Gunnar Blöndal)

Da grep Regelrådet inn. Det forholdsvis ferske rådet har som oppgave å påse om nye regler og offentlige krav virkelig er nødvendig, dessuten å vurdere om konsekvensene av nye bestemmelser er skikkelig utredet.

Regelrådet sa et kraftig nei til det siste når det gjelder norske fjøs og brakker.

«Den store svakheten med forslaget er fravær av konsekvensvurderinger for de berørte næringene og konsekvensene for de enkelte aktørene», skriver rådet. I tillegg til kostnadsspørsmål reiser rådet spørsmål om hva som kan være alternativ fyring.

Nå har regjeringen bøyd unna. Fjøsfyringen skal vurderes på ny, med mer detaljert konsekvensutredning. Ny høringsfrist blir fastsatt når bedre bakgrunnsarbeid er på plass, heter det fra Klima- og miljødepartementet.(Vilkår)

Nå kan du operere inn nøkkel og boardingkort i huden
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01 Min
Publisert: