Mens metoo har ført til mannefall i landets fire største partier, rapporterer Stortingets minste – Miljøpartiet De Grønne og Rødt – at de ikke har fått noen varsler.

I SV er det kommet to, opplyser SVs partisekretær Audun Herning.

– Begge er saker som er en del år tilbake i tid, sier han til NTB.

Han vil ikke gi noen detaljer om sakene eller personene det gjelder, men opplyser at den ene saken blir håndtert nå. Den andre gjelder en person som ikke lenger er i partiet.

– Alle varsler blir tatt alvorlig, sier Herning, men han vil ikke gi noen ytterligere beskrivelser av sakene eller alvorlighetsgraden.

Partiet jobber med å bevisstgjøre organisasjonen om temaet og retningslinjene i forkant av vårens fylkesårsmøter, opplyser han. Temaet vil også bli tatt opp på landsstyremøtet kommende helg.

– Vi ønsker varsler velkommen. Det er handlingene som er problemet, lyder budskapet fra Herning.

Ser på retningslinjene

Også i Rødt gjennomgås interne regelverk og rutiner.

– Med det som skjer i så mange politiske partier, tar vi en ekstra kikk på retningslinjene. Vi jobber sammen med Rød Ungdom, spesielt når det gjelder varsling, for å være sikre på at vi har gode rutiner for loggføring og håndtering, sier Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

I 2012–2013 ble partiet rystet av en sak av den typen flere andre partier nå hanskes med. Den daværende lederen i lokallaget i Trondheim fikk refs for å ha hatt et forhold til en langt yngre kvinnelig tillitsvalgt, men ble ikke kastet ut av partiet, slik flere krevde.

Landsstyret kritiserte i etterkant partiets ledelse for ikke å ha grepet raskere inn og sørget for forsvarlig håndtering.

Hansen vil ikke kommentere om saken ville blitt håndtert annerledes i dag, sett i lys av debatten om metoo-kampanjen og andre varslingssaker.

Alkoholforbud?

MDGs partisekretær Lars Gaupset sier partiet ser på om de etiske retningslinjene trenger oppdatering, selv om de ble gjennomgått så sent som i fjor. Partiet vil også vurdere om det er flere tiltak som må settes i verk, og vil blant annet forsikre seg om at alle fylkesstyrer setter seg inn i retningslinjene.

Grønn Ungdom har flere ganger foreslått alkoholforbud på moderpartiets arrangementer, men har blitt nedstemt ved tidligere landsmøter. Gaupset forteller at forslaget kommer opp igjen på landsmøtet i mars.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Veldig mye vin for pengene
Ioppa Ghemme 2007. Nord i Piemonte ligger Gemme, en ukjent landsby for nordmenn, men som lager fantastiske viner ved foten av fjellene. Lett og delikat, veldig mye vin for pengene. Perfekt til lette lammeretter.
01:00
Publisert: