Ingen vet hvor utbredt det er, men både verneombud og tillitsmannsorganisasjonene melder fra at det er «vanlig» at det trikses med timelister i Riksrevisjonen. Det var budskapet fra hovedverneombud Astrid Stenberg Bråthen på en lederfrokost i oktober 2018, får DN opplyst fra flere kilder.