Onsdag morgen møtte Benedicte Bjørnland, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), pressen for første gang etter avsløringene om sikkerhetsbrudd i regjeringen og Per Sandbergs avgang som statsråd.

Bjørnland var i Arendal for å diskutere digitale trusler i Norge og Norden. Mesteparten av det politiske miljøet i Norge er samlet i byen i forbindelse med Arendalsuka.

Tjenesten Bjørnland leder har i den siste tiden fått søkelyset på seg på grunn av sikkerhetsbruddene som endte med Per Sandbergs avgang som fiskeriminister på mandag. Fiskeriministeren tok med seg samme jobbtelefon til både Kina og Iran, noe PST advarer mot på grunn av høy fare for etterretning.

– Denne saken har illustrert en sårbarhet og mangel på bevissthet hos politiske aktører, men den kan også ha hatt forebyggende effekt. Den kan ha ført til at både regjering og opposisjon tenker seg om før de reiser til et land vi ikke har sikkerhetspolitiske samarbeid med, sier PST-sjefen til DN.

Vet ikke om de får svar

Kort tid etter at Sandberg returnerte til Norge, tok PST mobilen hans. Siden har det kommet lite informasjon fra tjenesten om hva som har skjedd med den, og om den på noe som helst vis er blitt kompromittert. Flere stortingsrepresentanter, som nå skal ta saken til kontrollkomiteen, etterlyste svar om dette på tirsdag.

Bjørnland sier PST fortsatt har telefonen, som Sandberg har sagt at han har hatt med seg til både Iran og Kina. Det er derimot ikke sikkert at PST vil finne svarene de er ute etter.

– Dette er land som har svært ressurssterke sikkerhet- og etterretningstjenester, og sitter på sofistikerte kapasiteter når det gjelder teknikk. Det betyr at det ikke er gitt at vi kan komme til en konklusjon vedrørende den telefonen. Det kan være det er snakk om såpass sofistikert skadevare at vi ikke finner spor av kompromittering. Og det kan være at den ikke er kompromittert. Det er ikke gitt at vi vil klare å konkludere.

– Når er arbeidet ferdig?

– Det vet vi ikke. Vi kommer til å bruke tid på den, ettersom saken har fått stor oppmerksomhet. Deretter vil vi destruere telefonen når vi er ferdige, svarer PST-sjefen.

Svensk PST nevnte Iran som trussel

Hun vil si noe om hva PST vet i hvilken grad Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, eller andre har hatt tilgang til telefonen, eller om det er satt i gang ekstra sikkerhetssjekk av Letnes, som NRK tidligere har skrevet.

Selv har Bahareh Letnes sagt at hun er glad for at bakgrunnen hennes blir sjekket. Paret gikk for øvrig til kraftig angrep på pressens dekning av saken under et pr-arrangement i Arendal.

– Det jeg kan si er at det vi gjør for å for å forebygge utenlandsk etterretning er noe vi ikke forteller om. Vi har saker som ruller og går i PST som vi aldri snakker om, og vi kommer ikke til å bekrefte eller avkrefte noe som helst om hva vi måtte gjøre eller ikke gjøre, sier Bjørnland.

Under arrangementet med Bjørnland nevnte Klas Friberg, sjefen for Säpo-sjef i Sverige, at spionasje fra iranske flyktninger utgjør en trussel mot Sverige

Bjørnland sier at situasjonen i Norge er noe annerledes.

– Jeg må lese den svenske rapporten, men vi har ikke fremhevet Iran spesielt når det gjelder flytkningspionasje. Vi har fremhevet iranske tjenester som aktive når det gjelder forsøk på å skaffe seg kunnskap, teknologi og varer som kan brukes inn mot produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Det er der vi har rettet oppmerksomheten når det gjelder Iran, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sandberg og Letnes møtte pressen i Arendal
Per Sandberg og Bahareh Letnes skal skrive bok og starte business.
03:15
Publisert: