«Slik som Rebekka Borsch har definert sine oppgaver i NHO, mener jeg at 6 måneders karantene er en bedre løsning», skrev Petter Skarheim i en epost til Karantenenemnda i april 2020.

Skarheim er departementsråd i Kunnskapsdepartementet, og dermed den øverste byråkraten.