– Dette er et godt eksempel på den sløsingen av ressurser som vi iblant opplever knyttet til offentlige anbud, sier daglig leder og partner Trond Myhrvold i Assessit as.

Rekrutteringsbyrået med rundt 50 ansatte var blant 17 selskaper som leverte inn anbud etter at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i april i år lyste ut en rammeavtale om kjøp av rekrutteringstjenester til «DSS og departementsfellesskapet».

Avtalen hadde en varighet på fire år, og besto av bistand til årlig rekruttering av 10–20 toppledere, 10–20 ledere/mellomledere og 10–20 fagstillinger/spesialister.