– Ukulturen er preget av ryktespredning, sladder, kritikk og negativ omtale av enkelte avdelinger, seksjoner og enkeltpersoner [ …]. Det er svært uheldig at ukulturen har fått anledning til å utvikle seg uten at ledelsen har stoppet kritikken og ryktespredningen, skrev Bente C.