– Ukulturen er preget av ryktespredning, sladder, kritikk og negativ omtale av enkelte avdelinger, seksjoner og enkeltpersoner [ …]. Det er svært uheldig at ukulturen har fått anledning til å utvikle seg uten at ledelsen har stoppet kritikken og ryktespredningen, skrev Bente C. Strøm i sitt avskjedsbrev i juni, etter åtte år som hr-sjef i Riksrevisjonen.

Adressaten er riksrevisor Per-Kristian Foss og hans nærmeste medarbeider, revisjonsråd Jens Gunvaldsen.

DN har det siste året skrevet en rekke saker om det indre livet hos Riksrevisjonen, som skal være Stortingets vaktbikkje. Riksrevisor Foss har blant annet fått kritikk for sin lederstil i flere omganger, hentet inn konsulenter og innrømmet dårlig behandling av en ansatt.

For mindre enn et halvt år siden var det altså den ansvarlige for personalbehandling og arbeidsmiljø som fikk nok.

Ledelsen ansvarlig

– Som ansvarlig for hr-seksjonen har jeg prøvd å si fra om at ledelsen har et særskilt ansvar for å stoppe det jeg oppfatter som ukultur. Dette har dessverre hverken jeg eller andre aktører lykkes med, og ukulturen preger derfor fortsatt flere enheter i virksomheten, skriver Strøm i brevet som DN har fått innsyn i fra Riksrevisjonen.

Strøm peker i brevet på hvor viktig Riksrevisjonens omdømme er som en vesentlig samfunnsaktør. Derfor er det viktig å ha høy troverdighet, orden i eget hus og å være et forbilde, ifølge Strøm.

Det har hun ikke sett at ledelsen har etterlevd.

DN har spurt riksrevisor Foss om kritikken fra Strøm.

– Jeg er fornøyd med de tiltak revisjonsråden har iverksatt, skriver han i en melding.

– Nærmer seg trakassering

Allerede i oktober 2017 skrev DN om en intern arbeidsmiljøundersøkelse der Per-Kristian Foss fikk kraftig kritikk for internt å rakke ned på både egne ansatte og på eksterne personer. Lenge etter at Foss da innrømmet at han kunne «bli litt sint» og at han måtte endre sin oppførsel, opplyser Strøm i brevet at ansatte i hr-seksjonen opplever nedsettende omtale.

– Hele hr-seksjonen er blitt utsatt for kritikk og «nedsnakk». Enkelte medarbeidere, inkludert meg selv, har opplevd forhold som nærmer seg trakassering, skriver Strøm, som ikke forteller hvem omtalen kommer fra.

Konsekvensene er betydelige, ifølge den tidligere hr-sjefen, som opplyser at ansatte har opplevd sykdom, helseplager, slitenhet og demotivasjon på grunn av de interne forholdene.

– Ukulturen fører til utrygghet og vil kunne medføre lavere produksjon og kvalitet og dårlig arbeidsmiljø. Ukulturen vil også føre til stor usikkerhet i forhold til hvem man kan stole på, hva man kan si, og ikke bør si, hvem som sprer rykter og hvem som sladrer, og til hvem, skriver Strøm.

Får hjelp

Revisjonsråd Jens Gunvaldsen bekrefter overfor DN at «vi har vært klar over problemene vår tidligere HR-sjef omtaler i sitt brev av 26. juni.»

– Dette er forhold vi har jobbet systematisk med, og der Riksrevisjonens kollegium også har spilt en aktiv rolle. I prosessen har vi fått viktige innspill og råd fra Riksrevisjonens arbeidsmiljøutvalg, tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet. Vi bruker også eksterne konsulenter til å bistå oss, sier Gunvaldsen.

Riksrevisor Foss har ifølge Gunvaldsen gitt ham i oppdrag å følge opp at de tiltak Riksrevisjonens kollegium har vedtatt blir gjennomført på en effektiv måte.

– Det har jeg gjort. Mitt inntrykk i dag er at situasjonen er i bedring, sier Gunvaldsen.

Strøm sier til DN at hun ikke har noen kommentar utover notatet.

– Jeg håper det er foretatt tiltak som har ført til forbedringer på de områder jeg har nevnt etter jeg sluttet, skriver hun i en melding.

DN har tatt kontakt med de tillitsvalgte i Riksrevisjonen, som enten ikke har svart eller ikke ønsker å kommentere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kjetil Wiedswang: Julen er humbug, skrev Arnfred Olesen – og fikk ti kroner i bot
DNs politiske julekalender | Luke 11: Den siste blasfemiker
00:00
Publisert: