– Vi vil ikke ta endelig stilling til årsakene til disse voldsomme overskridelsene før Riksrevisjonen har tatt tak i saken. Men det er ingen tvil om hvor ansvaret ligger i denne saken, nemlig hos byggherren, altså Stortingets presidentskap og administrasjon, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap).

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen har gått på sprekk etter sprekk.

Reiser kritikk

Tirsdag avga kontroll- og konstitusjonskomiteen sin budsjettinnstilling for neste år. At presidentskapet først få dager før budsjettet kom, opplyste om den seneste overskridelsen på 350 millioner kroner, karakteriseres som «kritikkverdig».

Riksrevisjonen foretar en gjennomgang av saken, men uavhengig av dette går en enstemmig komité inn for at etaten setter i gang en særlig undersøkelse av saken i sin fulle bredde.

Som budsjettansvarlig ser kontroll- og konstitusjonskomiteen seg nødt til å bevilge det nødvendige beløp til ferdigstillelse av byggeprosjektet som altså er blitt vesentlig dyrere enn forutsatt.

Nå er kostnadsanslaget på 1,8 milliarder kroner, noe som altså er 350 millioner kroner mer enn hva som ble varslet i statsbudsjettet for 2016. Samlet er summet 660 millioner over anslaget i budsjettet for 2015 og 1,1 milliarder kroner mer enn forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.

Uvisse følger

Hvorvidt byggesaken og milliardsmellen vil kunne få konsekvenser for stortingspresident Olemic Thommessen (H) eller presidentskapets øvrige medlemmer, ville ingen tirsdag si noe om.

– Det er ikke noe vi berører i denne innstillingen. Vi forstår presidentskapets intensjon om at det blant annet av sikkerhetsgrunner var nødvendig å gjøre disse byggearbeidene, men beklager de voldsomme overskridelsene, sier Kolberg.

Når Riksrevisjonen har sluttført sin gransking, kan spørsmålet om presidentskapet på noen måte skal stå til ansvar, bli reist på nytt. Rapporten ventes å komme i løpet av neste halvår.

– Jeg oppfatter ikke dette som en mistillit til presidentskapet, men kritikken må plasseres der den hører hjemme, sier Kolberg.

– Uforståelig

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har vært en av de argeste kritikerne av byggesaken. Han mener det er uforståelig at Stortinget valgte seg selv som byggherre framfor å bruke Statsbygg.

– Det er avgjørende viktig å få fram hvorfor det er gjort så slett arbeid som har ført til så store kostnadsoverskridelser, sier Lundteigen.

Høyres Michael Tetzschner sier Riksrevisjonen må forsikre seg om at samme framgangsmåte er fulgt som Stortinget selv forventer av underliggende etater i tilsvarende saker.

– Det alvorlige er at man står overfor en utgift på 1,8 milliarder og hvor det stilles spørsmålstegn ved om dette i det hele tatt var nødvendig, sier han. (©NTB)

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.