Senterpartiet fortsetter en oppsiktsvekkende klatring på DNs partibarometer for februar. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, med norsk politikks drøyeste latter, kan glede seg over at dette resultatet ville gitt Senterpartiet en stortingsgruppe på 21 representanter. I dag har partiet 10.

Dersom det hadde vært stortingsvalg nå, hadde Senterpartiet fått 11,4 prosent oppslutning. Det er mer enn en dobling valgresultatet fra 2013, viser DNs februarmåling utført av Sentio as.

Vinneren

– Vi har vært tydelige over tid mot regjeringens stordriftspolitikk som fører til en voldsom vekst i sentralbyråkratiet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.