Forrige uke fikk den tidligere skistjernen Bjørn Dæhlie hard medfart på grunn av at han kalte formuesskatten for «uforståelig» under et frokostmøte med tankesmien Civita. Han mente formuesskatten blir en straff for bedrifter som begynner å få verdi. Siden er han blitt latterliggjort og kalt egoist på sosiale medier.

«Elsker å kritisere»

Men Jensen har forståelse for Dæhlies uttalelser.

– Jeg har registrert den diskusjonen. Jeg tror han som så mange andre næringsdrivende opplever den som urimelig. Det er en skatt på norsk eierskap og norske bedrifter som gjør at nordmannen stiller langt bak utlendingene til start og det er en konkurranseulempe som er krevende å overvinne. Derfor vil vi fortsette arbeidet med å gjøre noe med formuesskatten, sier Jensen.

– Var kritikken mot Dæhlie urimelig?

– Det er nok av dem som elsker å kritisere dem som mener at formuesskatten er urimelig. Jeg mener de heller må begynne å forklare hvorfor de mener det er greit at det er bedre rammevilkår for utlendinger som vil drive bedrift i Norge enn nordmenn som vil drive bedrift i Norge.

Det er ikke den eneste skatteordningen hun vil til livs i en ny periode.

– Vi er glade for at vi har lettet det samlede skatte- og avgiftstrykket med 22 milliarder kroner, men vi vil videre. Rom ble som kjent ikke bygd på en dag – eller fire år. Eiendomsskatten er noe som vi skal ta tak i. Det er en usosial ordning som må fjernes, sier Jensen.

Vil stanse asylinnvandring

Under sin oppsummerende pressekonferanse fredag trakk Frp-lederen frem små seire underveis i denne stortingsperioden, som fjerning av forbudet mot personlige bilskilt, men la også frem større planer for hva partiet ser for seg videre. Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger.

  • Stoppe asylinnvandring til Norge og etablere asylmottak i utlandet som kan bekrefte søkernes identitet.
  • Gjøre dagens midlertidige grensekontroll permanent.
  • Generell bevæpning av politiet i politidistrikt som ønsker det
  • Krav av minimum ti år botid for å få statsborgerskap, samt å sverge troskap til Norge. I dag er grensen syv år.
  • Mer overvåkning for å bekjempe radikaliserende aktivitet.

Forslagene har møtt motstand. Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås mener tiltakene er et useriøst valgkamputspill.

– Det er en sammensausing av useriøse forslag som ikke forholder seg til internasjonale konvensjoner, sier han. Under pressekonferansen var Jensen lite bekymret for hva slags mottagelse forslagene skulle få.

– Vi skal vinne valget for Fremskrittspartiet og våre løsninger, så må de andre drive valgkamp for seg, sier Jensen.

– Men hvem tror du dere vil få med dere på forslagene?

– Jeg er her for å snakke om vår politikk, ikke om ferdigforhandlede kompromisser. Dette går vi til valg på, og vi dette vil vi sette dagsorden med. Deretter skal vi sette oss til forhandlingsbordet med andre partier. Vi har vist at vi har klart å samarbeide selv om sakene er vanskelige, svarer Frp-lederen.(Vilkår)