I november måtte SSB-sjef Christine Meyer gå av, etter en svært offentlig strid med finansminister Siv Jensen. To dager senere ba Jensens nærmeste medarbeider og øverste administrative leder i departementet, Hans Henrik Scheel, om endringer i et sentralt referat, skriver VG.

– Jeg mener endringene gjør at man får galt inntrykk av stor bekymring fra Finansdepartementet og at departementet gir klare signaler om behov for oppfølging, sier SSBs tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle, som var til stede på møtet, til VG.

Endringene

Referatet stammer fra halvårsmøtet som ble avholdt 8. september og Scheel ville ha inn to setninger, en om at finansdepartementet ville innkalle til eget møte om sine bekymringer for endringsprosessen i SSB, og en om at de hadde spurt om risikoen ved å flytte statistikkproduksjonen mellom Oslo og Kongsvinger. I det opprinnelige utkastet sto det dessuten at SSB mente det ville være risiko på kort sikt «ved større endringer», men disse tre ordene ble fjernet. Telle mener departementet på møtet var langt mer bekymret for moderniseringsprogrammet i SSB, og mindre for disse endringene.

Scheel ba om endringene 14. november, to dager etter at Meyer hadde gått av.

– Normal saksbehandling

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet mener endringene gir et mer dekkende bilde av møtet.

– Dette referatet har vært gjenstand for normal saksbehandling. Utkast til referat ble sendt SSB 4. oktober og vi purret på svar 31. oktober. SSB ga tilbakemelding om at de ikke hadde merknader. Deretter ble referatet sendt til godkjennelse i SSB og internt i Finansdepartementet. Både SSB og Finansdepartementet gjorde mindre justeringer før endelig referat ble godkjent, skriver hun.(Vilkår)