– Arbeidstilsynet Oslo har besluttet å gjøre tilsyn. Melding om tilsyn ble sendt til Riksrevisjonen tidligere i dag, opplyser seniorrådgiver Toril Berge i Arbeidstilsynet.

I slutten av april fortalte DN om hvordan det trikses med timelister i Riksrevisjonen for å skjule brudd på bestemmelsene for arbeidstid.

Ifølge hovedverneombudet foregår det blant annet ved at det føres «skyggeregnskap» i én måned, og så flyttes overtidstimer til senere måneder for å unngå brudd på bestemmelsene for arbeidstid.

Arbeidstilsynet kom umiddelbart på banen og ba om et møte. Tirsdag ble det besluttet å åpne tilsynssak hos organisasjonen som skal passe på regjeringen på vegne av Stortinget.

Tilsynet skal etter planen gjennomføres i midten av juni.

Temaer for tilsynet vil være:

  • Registrering og oversikt over arbeidstid.
  • Kontroll med arbeidstid.
  • Medvirkning og samarbeid mellom ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte om arbeidsmiljørelaterte spørsmål.
  • Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse.

Vil ikke kommentere

Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen ønsker ikke å kommentere noe ytterligere utover å bekrefte at det er blitt meldt tilsyn.

Revisjonsråd Jens Gunvaldsen i Riksrevisjonen har følgende kommentar:

– Arbeidstilsynet har i dag gitt meg beskjed om at de har valgt å opprette en tilsynssak. Vi imøteser dette og vil selvfølgelig legge forholdene til rette for dem.

Har ikke oversikt

Det var i oktober i fjor at hovedverneombudet i Riksrevisjonen varslet ledelsen om flyttingen av timer, blant andre til riksrevisor Per-Kristian Foss og hans nummer to, revisjonsråd Gunvaldsen.

Samtidig viser interne dokumenter i Riksrevisjonen at det ikke er kjent hvor stort omfanget er. Dette kommer frem i et referat fra et møte i toppledergruppen fra 8. mai, som DN har fått tilgang til.

«TMO-ene (Tjenestemannsorganisasjonene, red.anm.) og verneombudene, og flere kjenner til eksempler på at timer er flyttet i Tidbank. Dette skjer av medarbeidere selv på eget initiativ og ved oppfordring fra ledere. Det er enighet i møtet om at det ikke er bredt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne si noe om hvor stort omfanget er», står det i referatet.

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen. Dette er en pågående prosess, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere før vi har ferdigbehandlet saken, skriver Gunvaldsen i en epost.

Jens Gunvaldsen er revisjonsråd i Riksrevisjonen, og håndterer saken.
Jens Gunvaldsen er revisjonsråd i Riksrevisjonen, og håndterer saken. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix)

Tilbakedaterte kontrakter

Riksrevisjonen har også undersøkt tilbakedaterte kontrakter etter at DN begynte å skrive om saken.

– Vi har gjennomgått alle overtidsavtaler fra 1. mai 2018 til 1. april 2019. Konklusjonen er at avtalene i all hovedsak følger regelverket og inngås før overtidsarbeidet inntreffer. Basert på informasjonen jeg nå har, kjenner jeg ikke til at ledere har bedt medarbeidere om å skrive under på tilbakedaterte kontrakter med hensikt å unngå brudd, med ett unntak, skriver revisjonsråd Gunvaldsen.

I en fellesuttalelse fra flere fagforeninger, deriblant Norsk Tjenestemannslag (NTL), kommer det frem at de ikke har oversikt over bruken av tilbakedaterte kontrakter, og at de «mangler kunnskap om det reelle omfanget av flytting av timer og tilbakedatering av frivillige utvidede avtaler om overtid. »

Videre står det:

«Organisasjonene kjenner til eksempler, men disse gir ikke tilstrekkelig informasjon for å kunne si noe om hvor utbredt problemet er.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.