Statsråden kunngjorde tilbudet om tilskudd til en omfattende forprosjektering fredag, etter at en ny kvalitetssikring av planene anga betydelig kostnadsreduksjon for et slikt anlegg.

Anslaget for total kostnad for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er redusert fra 13,1 til 11,8 milliarder kroner.

Det er Fortum Oslo Varme – et felleseid selskap mellom finske Fortum og kommunen – som eier anlegget og skal stå for prosjektering og forhåpentlig senere bygging av et stort CCS-pilotanlegg.

Regjeringen har lenge arbeidet med fangst og lagring av karbondioksid fra tre steder med store punktutslipp av klimagassen. Hensikten har vært utslippsreduksjon, men like mye å vinne teknisk og praktisk erfaring med først å samle klimagassen, deretter med å deponere den i tomme oljereservoarer i Nordsjøen.

Det har hele tiden vært klart at ingen slike prosjekter i en startfase ville være mulig å realisere uten betydelig statsstøtte.

I vår ga regjering tilsagn om tilskudd for å gå videre ved Norcems sementfabrikk i Brevis. Alternativet Yaras industrianlegg i Grenland ble lagt helt bort, Klemetsrud ble skjøvet ut på grunn av kostnadene. Et flertall av stortingspartiene har presset på for også få CCS-prosjektet på plass, og fredag varslet altså statsråden at det skal komme penger.

Gledelig

– Karbonfangst fra søppel har fremtiden for seg. Det dreier seg om store utslipp, hvor tiltak får stor effekt. Alle byer må dessuten løse problemet, sier advokat og eks-politiker Liv Monica Stubholt, styreleder i Fortum Oslo Varme. Hun er tilfreds med at selskapet likevel får tilskudd og nå an gå videre med sitt CCS-arbeid.

– Det er stor interesse, også internasjonalt for prosjektet. Vi er allerede kontaktet av flere som er interesserte, sier Stubholt. Hun mener det er spesielt lovende fremtidsutsikter i å komme i front i teknologi for CO2-fangst fra søppelforbrenning. Grunnen er at søppel lagt i fylling etter alt å dømme vil begrenses stadig mer i verden og erstattes av forbrenning.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han har brukt 0,3 mm av Mjøsa for å berge avlingen
Grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang fra Vang gård på Toten har berget deler av avlingen i ekstremtørken ved å pumpe opp vann fra Mjøsa.
01:46
Publisert: