Registeret er en oppfølging av den frivillige sentrale godkjenningsordningen for rundt 15.000 større foretak som Sanner tidligere har innført, og som fikk kritikk fra bryggebransjen fordi de mente han ikke gikk langt nok.

– Seriøsitetsregisteret er et politisk kinderegg og et godt verktøy mot svart arbeid, sier Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Han legger til at det har vært vanskelig å kontrollere om en bedrift har papirene i orden.

– Det blir enklere å velge bort juks blant aktørene, og det er bra for den seriøse delen av bransjen så vel som for arbeidstakere og innbyggere, mener statsråden.

Registeret er nok et tiltak i kampen mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.

– Vi starter med de digitale opplysningene. Registeret skal i første omgang ta inn opplysninger fra skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Da får du vite hvem som betaler skatt og er registrert, sier Sanner til ANB.

Denne gangen er byggebransjen fornøyd med tiltaket.

– Nå føler vi at helheten begynner å falle på plass. Seriøsitetsregisteret har ett bærende prinsipp: Å tilkjennegi hvem du er og hva du holder på med. Dette er en viktig milepæl, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening. (Vilkår)