Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet bekrefter overfor DN at de mener det nå trengs mer støtte enn avtalt i den gjeldende jordbruksavtalen.

Onsdag møtte statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale bondeorganisasjonene på en gård på Kløfta i Akershus for å drøfte tørkeskader og -tiltak. Men allerede på forhånd hadde ministrene gjort det klart at krisepakken bøndene ber om ikke kommer fra regjeringen nå. Det skuffer bøndene – og den politiske opposisjonen reagerer:

– En mindretallsregjering bør ta signalene allerede nå, når den ser hvor det politiske flertallet står, sier Sps Geir Pollestad, leder i Stortingets næringskomité.

«Villig til å diskutere»

Statsråd Dale sier det allerede er klart at det må gå en milliard ekstra til bøndene for å oppfylle dagens regler om avlingsskadeerstatning.

– Jeg sa onsdag at jeg er villig til å diskutere ytterligere tiltak utover dette, sier han.

Ifølge statsråden har bondeorganisasjonene ennå ikke krevd reforhandling av den gjeldende jordbruksavtalen mellom dem og staten, slik de har rett til.

– Tror du årsaken er frykt for at statens bidrag i andre ordninger kan bli tatt ned for å dekke ekstrauttellingene til avlingsskadeerstatning?

– Det kan en ikke se bort fra, sier statsråden.

Han mener opposisjonens iver etter å bevilge mer penger fort ser bort fra en løpende, god dialog mellom bøndene og myndighetene og regjeringens nye invitt til fortsatte forhandlinger.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes bekrefter at han fortsatt er skuffet over manglende signaler fra regjeringen etter møtet onsdag. Ifølge Bartnes besluttet oganisasjonene onsdag ettermiddag at de ville be om forhandlinger om en såkalt tilleggsavtale på grunn av uforutsette situasoner. Bartnes mener bøndene trenger en halv til en milliard kroner ekstra utover utbetalingene i gjeldende ordning for avlingsskadeerstatning for å unngå varig skade på landbruket, og at ekstra penger må komme fort.

–Det er nå bøndene vurderer hvor mye grovfor de har til vinterperioden og avgjør hvor mange dyr som skal sendes til slakt, sier han.

Sier ja

Sp-talsmann Pollestad går ikke helt overraskende inn for ekstrapenger til landbruket og krever at dette må skje raskt. Ap og SV er også tydelige.

– Vi forventer at det kommer en krisepakke som inkluderer friske midler for å hindre at tørken gir langvarige konsekvenser for norsk matproduksjon. Dette er i tråd med stortingsflertallets holdning for å trygge arbeidsplasser og næringsmiddelindustri og forhindre større slakt av dyr, sier Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland.

Også SVs Torgeir Knag Fylkesnes bekrefter at partiet krever ekstrabevilgning for å sikre nivået på hjemlig matproduksjon.

– Vi er helt enige. Jeg frykter at regjeringen ser tørkekrisen som et middel for å nå målet om færre og større enheter i landbruket, sier han.

Statsråden fnyser:

– Det pågår en praktisk og god dialog med organisasjonene, som SV kanskje ikke har fått med seg. Vil partiet bøndene vel, hadde SV tjent på større seriøsitet, sier Jon Georg Dale.

… men når

KrF går også inn for ekstra støtte. Dermed er det stortingsflertall for ekstrauttellinger til bøndene fra de offentlige kasser.

– KrF mener det også må friske midler på bordet – i tillegg til det som allerede er gjort. Vi har den største krisen på utrolig mange år – hadde dette vært i et u-land hadde det vært sultkatastrofe, sier nestleder Olaug Bollestad.

Hun peker på at næringene rundt, banker og kommunenes skatteinntekter alle kan rammes av landbrukets økonomiske vansker.

KrF er imidlertid ikke klare på når og hvordan ekstra midler bør komme.

– Bondeorganisasjonene har hjemmel for å kreve reforhandling av jordbruksavtalen – eller å be om en separat forhandling om tørketiltak, sier KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten.

Han vil vente og seg hva bondeorganisasjonene ber om og få flere detaljer om avlingsskadene som innrapporteres.

«Hastemoment»

Dersom regjeringen ikke selv kommer opp med tørketiltak som det politiske flertallet er fornøyde med, er det først etter at Stortinget samles på ny i oktober ekstra bevilgninger kan tvinges frem.

– Men det er et betydelig hastemoment her. Stor nedslakting av dyr påvirker i seg selv tilskuddene. Dagens avlingsskadeordninger er i og for seg gode – men innrettet på skader i begrensede område. Når størstedelen av det sørlige Norge er rammet trengs ekstraordinære tiltak, sier Sps Geir Pollestad. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skambud på Fred. Olsen Energy
Kreditorene kommer aldri til å gå med på det, sier DNs børskommentator.
01:09
Publisert: