DN har tidligere omtalt at fire kvinner med sentrale roller i Arbeiderpartiet har innlevert formelle varsler til Arbeiderpartiet.

Det var disse varslene som førte til at Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte Trond Giske inn på teppet torsdag morgen. DN har til nå brukt begrepet «upassende oppførsel» om varslingssakene. På NRK torsdag fortalte Jonas Gahr Støre selv at det handlet om «opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter». Og på direkte spørsmål om det var seksuell trakassering, svarte Støre:

– Ja, det er en opplevelse av det.

Nyere saker

Tre av sakene omhandler situasjoner fra de siste årene.

Den ferskeste handler om en episode fra 2017. En fra 2016 og en fra 2014. Jonas Gahr Støre har vært partileder i hele denne perioden. Partiet har hatt retningslinjer som skal motvirke og forby seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Jonas Gahr Støre uttalte på NRKs Politisk kvarter fredag morgen at det var snakk om flere år gamle saker.

Da DN konfronterte Ap-lederen med at dette direkte feilinformasjon, svarte han:

– Jeg har ikke ment å formidle at alle saker er av gammel dato, det jeg sa henviste til at sakene spenner over et tidsrom hvor noen er en god del år tilbake. Om det kunne misforstås beklager jeg det, sier Støre til DN.

Det var blant annet disse nyere varslene som førte til at Støre hadde det omtalte konfrontasjonsmøtet med Trond Giske. Og Støre har personlig snakket med alle kvinnene og gjennom det bidratt til at det som først var bekymringsmeldinger, ble varslingssakene.

Konfrontasjonsmøtet endte ikke med noen konsekvens for Trond Giske som nestleder i partiet. Støre nøyde seg med å kalle det «kritikkverdig» og Trond Giske beklaget sin oppførsel generelt.

Løftebrudd

Onsdag ettermiddag, ett døgn før Ap sendte ut sin pressemelding, hadde flere av de kvinnelige varslerne, et møte med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Der fikk de konkrete løfter fra partilederen.

Dagens Næringsliv kjenner til hva partene ble enige om. Møtet handlet om hvordan partilederen og partiet skulle håndtere kvinnenes varsler om upassende oppførsel fra Trond Giske. Ap-leder Jonas Gahr Støre lovet at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle delta i torsdagens konfrontasjonsmøtet med Trond Giske. Løftet ble ikke holdt.

DN har spurt hvorfor Støre valgte å bryte løftet han ga kvinnene.

– Var det en forståelse mellom deg og varslerne om at Kjersti Stenseng ikke skulle delta på møtet med Trond Giske?

– Nei, jeg oppfattet det ikke slik at det var et ufravikelig krav, sier han.

Partisekretæren

Flere av de kvinnelige varslerne har ikke tillit til partisekretær Kjersti Stenseng. Hun blir ansett som en av Trond Giskes støttespillere.

Kvinnene sa rett ut at de var redde for at Støre ville bli manipulert av Giske og ville ha en tredjeperson til stede. De ble enige om at assisterende partisekretær Kristine N. Kallset var den som skulle delta i tillegg til Giske og Støre.

Da Ap torsdag sendte ut pressemeldingen om møtet, viste det seg at Kjersti Stenseng likevel hadde deltatt.

Vurderte å trekke

Etter det DN kjenner til skal de kvinnelige varslerne som har sentrale roller i partiet, ha vært helt tydelige på at dersom Støre ikke stilte opp for dem, så ville de trekke varslene.

Bakgrunnen skal ha vært at Giske frem til da ikke var informert om kvinnenes navn. Og dersom varslene ikke ble håndtert på en måte de kunne ha tillit til, ville de heller trekke varselet og forbli anonyme overfor Giske.

Villig til blø

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal i dette møtet ha gitt svært klare løfter om at de kunne være helt trygge på at han ville stå på for dem.

Han skal ha uttalt: «Jeg står sammen med dere» og «Nå er det min tur til å blø».

Et døgn senere, torsdag ettermiddag, tikket pressemeldingen fra Youngstorget ut. Ingen konsekvenser for Giske ble varslet og Støre kalte oppførselen «kritikkverdig».

Giske stilte alene opp til et langt intervju i Dagsrevyen der han kunne fortelle om varslingssakene mot seg.

Støre er forelagt DNs opplysninger og har følgende kommentar:

– Sakene er behandlet i tråd med prosedyren. Kallset var til stede sammen med partisekretær Stenseng og meg. De som har varslet, er blitt orientert i løpet av ettermiddag og kveld, sier Støre.

Kritikkverdig

Den felles pressemeldingen fra Støre og Giske har overskriften er «Vedrørende varsler mot nestleder Trond Giske».

Den starter med opplysningen om at partisekretær Kjersti Stenseng sammen med Støre og Giske har hatt en gjennomgåelse av varslene som er kommet inn til partiet om Giske.

– Jeg har understreket alvoret i situasjonen når partiet mottar slike varsler. Jeg har sagt fra til Trond om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. Trond har overfor meg uttrykt at han tar inn over seg alvoret og at han forstår at han har opptrådt på en måte som har ført til disse reaksjonene, sier Støre i pressemeldingen.

Beklager sterkt

Så erkjenner Giske at han har tatt til seg kritikken.

– Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg sterkt. Det er mitt ansvar å bidra til at ingen opplever meg slik. Jeg ser at slike opplevelser er negativt for partiet og for partikulturen vi skal ha, og at det er et særlig ansvar for oss som har ledende tillitsverv å sørge for en god partikultur. Dette tar jeg til meg og vil gjøre mitt for å bidra til dette, sier Giske.(Vilkår)

Vet du hvem Norges rikeste arvinger er?
Hvordan er det å arve milliarder? Les intervjuet med arvingene i lenken under.
03:58
Publisert: