Den siste tiden har et økende rentenivå ført til svakere resultater i internasjonale rentefond med middels til lang tidshorisont. Det påpeker fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.

- Dette markerer nok slutten på et 30 års langt bull-marked (oppgangstider, red.anm.) for rentemarkedet som helhet, sier Furuseth til DN.no.

 

Torgeir Høien i Skagen Fondene viser til at det er vekst i den globale økonomien som typisk vil medføre høyere risikofri rente.

Toppforvalteren mener de gamle industrilandenes comeback vil få større betydning enn det mange i dag har tatt innover seg.

- Veksten i både USA, Europa og Japan vil mer enn oppveie for at russisk økonomi, brasiliansk økonomi og en del andre vekstmarkeder går tregt, sier Høien til DN.no.

- Den globale økonomien vil dermed vokse langt sterkere fremover enn det som var spådd for relativt kort tid siden, legger han til.

Vokser relativt
Ferske beregninger foretatt av Bridgewater - verdens største hedgefond - viser at industrilandene for første gang siden 2007 passerer de fremvoksende økonomiene i bidrag til den globale BNP-veksten.

Det er Wall Street Journal som først omtaler analysen.

- Dette er noe jeg har tenkt på en stund, og jeg tror beregningene stemmer. I 2013 vil såkalte avanserte økonomier trolig bidra mer til global BNP-vekst enn såkalte vekstmarkeder, sier Høien.

Han understreker at poenget ikke er å peke på vinnere og tapere i verdensøkonomien, men å kunne si noe om hvordan den globale økonomien utvikler seg.

- Mange glemmer at disse økonomiene fremdeles utgjør en betydelig andel av global BNP, mener forvalteren.

- Jo mer avanserte vekstmarkedene blir, desto mindre prosentvis vekst i BNP kan du ha og fremdeles betyr det mye i absolutte termer for global økonomi, sier han.

Kuttet kraftig
Fondet Høien forvalter - Skagen Tellus - investerer i statsobligasjoner. Allerede i mai og april gjorde han et kraftig kutt i durasjonen.

- Jeg solgte lange obligasjoner for å ikke få det kapitaltapet som en økning i rentene typisk medfører, sier han og legger til:

- Dette fordi jeg begynte å se at veksten tiltok i USA og fordi jeg trodde veksten ville bli bedre enn markedet ventet i eurosonen.

Siden slutten av april har realrenten gått opp i både USA, Japan og eurosonen.

- Det at realrentene på sikre statsobligasjoner går opp, er et symptom på en positiv utvikling i den globale økonomien. Det betyr at investeringene øker relativt til sp#229en, som er typisk i oppgangsperioder, understreker Høyen.

Spår fire prosent
Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har idag en prognose på 3,3 prosent vekst i den globale BNP i år. Høien tror imidlertid tallet vil nærme seg fire prosent.

- IMF og de store, tunge prognosemiljøene var for pessimistiske tidligere i vår og vi vil nok se revisjoner når nye tall kommer i oktober, spår han og utdyper:

- At amerikansk økonomi tilsynelatende går ganske bra, er den store overraskelsen for mange. Jeg tror veksttallene for andre kvartal blir opprevidert og at veksten i tredje kvartal blir bra. Vi ser også at engelsk økonomi går bra, og at eurosonens økonomi har bunnet ut med vekst i andre kvartal og tiltakende vekst i tredje kvartal.

- Kan fortsette
At fondstrenden generelt handler om amerikanske og utviklede markeder, kan også Furuseth konstatere.

 

- Avkastning i vekstmarkeder har vært relativt svak, sier han.

Rådet til analytikeren er alltid å passe på at ingen deler av porteføljen vokser seg for stor.

- Man skal være forsiktig med å bruke historisk avkastning for å spå fremtiden. Trenden kan fortsette, men det kan også være en reversering. Reversering er ganske sannsynlig på et eller annet tidspunkt, men det er vanskelig å si når dette tidspunktet er. Derfor bør en være tålmodig og bare bruke en moderat del av porteføljen til å forsøke å finne neste gode investering, sier han.

Oljefondet taper
Dette er ikke første gang DN.no omtaler den nye rentevirkeligheten.

I årets andre kvartal var det nettopp renteinvesteringene som trakk avkastningen til Oljefondet voldsomt ned.

Tilsammen har Norge lånt ut 646 milliarder kroner av oljeformuen til USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Nederland. Landene blir regnet for å være noen av verdens sikreste betalere, men investeringene har altså sin pris.

Disse ti rentefondene har gitt best avkastning hittil i år*

* Listen inneholder de nordiske fondene som er underlagt det norske finanstilsynet.

Kilde: Morningstar/Thomas Furuseth

Les mer:
Vekst i tysk og fransk økonomi
Slik påvirker jubeltallet Norge
<b>Langt opp</b> (Kommentar)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.