I forslaget til statsbudsjett lagt frem idag går avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen inn for flere nye grep i boligbeskatningen.

I dagens ordning får du skattefrihet om du har eid boligen minst ett år, og bodd i den minst ett av de siste to år.

- Den største nyheten for husholdninger flest er den nye modellen for beregning av gevinst ved boligsalg, en modell som gjør det tilnærmet umulig for folk som har utleieboliger – formelt kalt sekundærboliger – å oppnå skattefritak ved eventuell salgsgevinst gjennom å opparbeide seg egen botid, sier fagsjef og privatøkonomiekspert Rolf Mæhle Finans Norge.

I den nye modellen, omtalt som botidsmodellen, blir en andel av gevinsten skattepliktig. Denne andelen bestemmes av forholdet mellom egen bruk av boligen og eiertiden.

Dersom eieren for eksempel har bodd i boligen syv år av en eiertid på ti år, er 70 prosent av gevinsten skattefri. For folk som har bodd i egen bolig hele tiden, eller minimum de siste 20 årene, vil det fortsatt være skattefritak ved eventuell salgsgevinst. Utleieboliger vil i tillegg få økt ligningsverdien fra 50 til 60 prosent av markedsverdi, dersom regjeringen får det som den vil.

- Med andre ord; investering i bolig for utleie blir mindre attraktivt enn før, dersom regjeringen får det som den vil, sier Mæle.

- Redningsplanke for eiere av utleiebolig
For personer som i dag er i ferd med å oppnå skattefritak gjennom selv å bo i utleieboligen, er det imidlertid viktig å merke seg den foreslåtte overgangsregelen: Alle som oppfyller vilkårene for skattefritak etter gjeldende regler innen ett år minus en dag fra budsjettfremleggelsen, altså 13. oktober 2014, vil bli skattlagt etter gamle regler forutsatt at realisasjon av boligen skjer innen 31. desember 2014.

- Her ligger den en liten redningsplanke for eiere av utleieboliger som har en latent salgsgevinst, påpeker Mæhle.

- Nærmest umulig å selge helt skattefritt
Dersom den nye modellen for boligbeskatning blir innført, må alle som har leid ut eller skal leie ut sin bolig, det være seg primærbolig eller sekundærbolig, sørge for å ta godt vare på all dokumentasjon vedrørende eventuelle påkostninger, råder Mæhle.

Påkostninger foretatt i egen eiertid skal legges til inngangsverdien ved beregning av gevinsten, og dermed redusere gevinstens størrelse.

- Dette gjelder selvsagt særlig sekundærboliger, som nå nærmest blir umulig å selge helt skattefritt, sier Mæhle.

Han påpeker at skillet mellom vedlikehold og påkostninger ikke alltid er like klart i praksis.

- Så den nye modellen vil nok skape noen flere diskusjoner mellom skatteyter og det lokale skattekontoret. God dokumentasjon i form av bilder, kvitteringer og annet er i så måte det beste argumentet, sier Mæhle.

- Unødvendig å endre disse reglene umiddelbart
Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen er ikke fornøyd med de nye forslagene.

- Dagens regler for skattefritt salg er forholdsvis enkle å tilpasse seg, slik at boliger som i lengre tid har vært utleieboliger kan selges skattefritt. Vi er imidlertid usikre på hvor stort omfang dette har, og vi synes uansett det er unødvendig å endre disse reglene umiddelbart, og uten forutgående høringsrunde, sier Lothe.

Lothe synes også at å hensynta utleieforhold 20 år tilbake i tid virker unødvendig lenge.

- Salg av fritidsbolig er helt skattefritt når en har benyttet fritidsboligen selv i fem av de åtte siste årene. Det er umiddelbart vanskelig å se at reglene for bolig skal være strengere, selv om en også kan komme bedre ut, ved delvis skattefritak på bolig, sier Lothe.

Han mener de nye reglene vil føre til et press på reglene om botid for ikke-bruk.

- Det er slik i dag, og disse reglene blir videreført, at når eieren på grunn av sitt arbeid eller blant annet av helsemessige grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal denne tiden som hovedregel regnes som botid. Disse reglene vil man måtte påberope seg i mye større utstrekning enn i dag, påpeker Lothe.

Han mener også at de nye reglene vil føre til økt ressursbruk, både hos skattyter og i skatteetaten.

- Høyere leiepriser
Administrerende direktør Petter Batta i Huseiernes Landsforbund raser mot det han mener er en byråkratisering av boligbeskatningen.

- Dette vil føre til at mange må spare og vente lenger før de får råd til den boligen de trenger. Videre vil forslaget selvsagt føre til langt mindre utleie av egen bolig og dermed høyere priser for den som må leie, sier administrerende direktør Petter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Les også:
Alt om statsbudsjettet
<b>Slik blir din skatt i 2014: Strammer inn for boligutleiere</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.