- Staten har ikke noe med hvordan folk disponerer allerede betalte hus og hjem, sier stortingsrepresentant og Høyres avgiftspolitiske talsmann Arve Kambe til DN.no.

Sammen med FrP og Venstre går Høyre inn for avskaffe dagens arveavgift, både for privatpersoner og bedrifter. Kommer opposisjonen på Stortinget til makten ved valget i 2013, kan dermed den over 200 år gamle avgiften være historie.

- Ulempen med arveavgift er at det er avgift på noe som allerede er betalt gjennom både inntektsskatt, boligskatt og dokumentavgift gjennom flere år, sier Kambe.

Mister familiearven
Kambe peker på at arveavgiften idag kan føre til at privatpersoner må se seg nødt til å avstå fra å ta imot familiearven.

- Hytter og barndomshjem er blitt veldig mye dyrere på grunn av både høyere markedspris, men også høyere ligningsverdi. Et vanlig ektepar, for eksempel en lærer og en sykepleier, vil på grunn av høy takst måtte selge barndomshytten sin, sier han.

Høyre legger i tillegg vekt på at arveavgiften kan bety at mange småbedrifter må ta opp lån eller svekke egenkapitalen ved et generasjonsskifte.

- De mange familiebedriftene vil få en lettere videreføring ved å slippe å betale avgift til staten for å drive bedriften videre som før, sier Kambe og tilføyer:

- Arveavgift er meningsløs bruk av skatter og avgifter.

- Helt unødvendig
Disse argumentene stiller både Venstre og Frp seg bak.

- Arveavgiften er helt unødvendig og usosial, og gjør det for svært mange utrolig dyrt å arve familiehytte, familiehus eller familiebedrift. I alt for mange tilfeller gjør avgiften at mange har problemer med å overta det som har vært i familiens eie i generasjoner. Det enkleste er derfor det beste; nemlig å avskaffe hele avgiften, sier nestleder Terje Breivik i Venstre til DN.no.

To milliarder
Mens Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker å innføre et fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter, vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet å beholde avgiften slik den er idag.

- Arveavgift har betydning for overføring av verdier fra de gamle til de unge. Prinsipielt viser det seg at dersom de unge må arbeide for pengene under rimelige kår, så er de mest dynamiske og kreative. Jeg ser derfor ingen grunn til å endre arveavgiftsnivået vi har idag, sier medlem av Finanskomiteen på Stortinget Per Olaf Lundteigen (Sp) til DN.no.

- Arveavgiften er en del av alle de enkeltskattene og avgiftene som samlet sett utgjør velferdsstatens finansieringsgrunnlag. Avgiften bidrar med nesten to milliarder kroner som går til felleskassen. I tillegg er det kanskje den skatten som i størst grad bidrar til å omfordele formuer, sier leder av Finanskomiteen Torgeir Micaelsen (Ap).

- Mye prat
Arbeiderpartiets Michaelsen stiller også spørsmålstegn ved om opposisjonens virkelig vil være i stand til å avskaffe den omdiskuterte avgiften.

- Vi har sett i andre sammenhenger at det er mye prat, men lite handling når man er i nærheten av makt. Høyre og Frp har hatt mange muligheter til å fjerne avgiften uten at de har klart å prioritere det, sier han.

Den rødgrønne regjeringen økte for noen år tilbake bunnfradraget til 470.000 kroner. Det betyr at man kan arve inntil dette beløpet uten å måtte betale arveavgift. Dersom arven er en bolig eller hytte foreldrene har eid sammen, dobles bunnfradraget til 940.000 kroner.

- Gjennom de to siste stortingsperiodene har vi gjort store, omfattende endringer i arveavgiften hvor bunnfradragene ble mer enn fordoblet, satsene satt kraftig ned og rabatten til de som har mest i samfunnet ble fjernet. Vi er innstilt på at arveavgiften skal bestå, men er åpen for forslag på å gjøre den enda mer rettferdig enn idag, sier Micaelsen.

Dette mener partiene:

Det samlede skattetrykket: Høyre mener det fortsatt er rom for store skatte- og avgiftsreduksjoner. Partiet vil primært prioritere å fjerne formuesskatten, øke innslaget for toppskatt, heve minstefradraget og fjerne arveavgiften.

Arveavgiften: Høyre vil avskaffe arveavgiften både for bedrifter og privatpersoner.

Det samlede skattetrykket: FrP vil innføre et flatere skattesystem og lavere skattenivå med høyt bunnfradrag, fjerne formuesskatten, arveavgiften og dokumentavgiften, fjerne muligheten til å kreve inn eiendomsskatt, redusere bilrelaterte avgifter, redusere toll og avgifter på mat og drikke og øke skattemessige avskrivningssatser.

Arveavgift: Frp vil avskaffe arveavgiften både for bedrifter og privatpersoner.

Det samlede skattetrykket: Venstre ønsker et skattesystem som bidrar til nyskaping og innovasjon, som belønner det å investere i og eie norske arbeidsplasser og bedrifter og som stimulerer til miljøvennlig omstilling og adferd – et grønt skatteskifte. Summen av en slik politikk har, slik det fremgår av Venstres alternative statsbudsjett, de siste årene medført en samlet netto skattelette på cirka 1 milliarder bokført (kortsiktig effekt) og cirka 5 milliarder påløpt (langsiktig effekt).

Arveavgift: Venstre vil avskaffe arveavgiften for både bedrifter og privatpersoner.

Det samlede skattetrykket: Partiet vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag.

Arveavgiften: Arbeiderpartiet vil beholde arveavgiften.

Det samlede skattetrykket: Partiet vil senke skatten for lavtlønte, og øke skatten for personer med høy inntekt og formue, og særlig for dem som tjener på andres arbeid gjennom høye kapitalinntekter. Folk som tjener under gjennomsnittlig heltids arbeidsinntekt skal skjermes mot inntektsskatteøkninger, og lavtlønte skal få skattelette. SV vil øke skattenivået i perioder med vekst for å satse på utdanning, helse, eldreomsorg og jernbane. I nedgangstider vil partiet ikke øke skattenivået, men heller øke bruken av oljepenger.

Arveavgift: SV vil beholde arveavgiften.

Det samlede skattetrykket: KrF har ikke noe uttalt mål om massive skattelettelser, men vil gjøre noen endringer: Flere grønne skatter, som gjør det dyrere å forurense og billigere å opptre miljøvennlig. Fjerning av mva på frukt og grønt. Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Høyere minstefradrag og eventuelt trinn tre i toppskatten.

Arveavgift: Partiet ønsker å innføre et fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter, betinget av at bedriften drives videre av neste generasjon. Ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter vil KrF ha en modell der 10 prosent av arveavgiften bortfaller hvert år bedriften drives videre av neste generasjon. Hvis bedriften drives videre i familien i ti år, bortfaller arveavgiften helt. Krf vil også vurdere om bunnfradraget bør bli større.

Det samlede skattetrykket: Senterpartiet vil vektlegge «skatt etter evne-prinsippet» sterkere. Partiet mener særavgifter skal ha en klar begrunnelse og formål, og at det er riktig å avgiftsbelegge miljøskadelig og helseskadelig aktivitet høyt.

Arveavgift: Senterpartiet vil beholde arveavgiften.

Les også:
Gavesalg ofte hodebry ved forskudd på arv
Stoltenberg arvet hytte og slapp arveavgift (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.