5- og 10-års rentene har falt til de laveste nivåene vi noen gang har sett. Og rentene er nå så lave at bankene tilbyr 10-års fastrentelån så lavt som 4,25 prosent.

Investeringsrådgivningsselskapet Norcap mener at skiftet vi ser i verdens finansmarkeder vil gjøre dette til en dårlig forretning for bankene - og en god forretning for låntagerne.

- Myten om at fastrentelån kun er egnet for svake lånetagere er overmoden for revisjon, skriver analysesjef Lars Mikelsen i Norcaps nye markedsrapport.

- Markant økning
En vanlig oppfatning er at Norges Bank styrer markedsrentene helt og holdent, mens sentralbanken kun setter den nedre grensen for hva renten kan bli i markedet, påpeker Norcap.

I et normalt tilfelle låner bankene til den offisielle renten pluss en rentemargin.

Dette påslaget var frem til høsten 2008 ekstremt stabilt og lavt. Men under finanskrisen gikk marginen i været for så å falle tilbake, men ikke helt til gamle nivåer.

- Med en europeisk bankkrise utenfor stuedøren har også de norske bankene merket at det har blitt vanskeligere å få tak i finansiering. Dette har resultert i en markant økning av marginen bankene må betale for sine innlån, fra tidligere nivåer på 0,5-1,0% til dagens nivå på 1,0-1,5%, påpeker Mikelsen.

Les: Beskriver Europas gjeldskrise som en westernfilm

- Kostnadene veltes over på kundene
For å hindre at en 2008-situasjon skal oppstå igjen har myndighetene innført ulike nye reguleringer for å styrke bankene. Disse har fått navn som BASEL III, SOLVENS 2 og lignende.

- Disse reguleringene vil medføre at utbudet av lån blir mindre, noe som vil drive opp rentepåslagene, og prisen - det vil si renten - på lån. På toppen av dette har vi et europeisk banksystem som må rekapitaliseres, hvilket også fører til utlånsstopp, påpeker Mikelsen.

- Når ingen vil låne ut penger blir rentene høye uansett hva sentralbanken gjør. Disse kostnadene vil veltes over på kundene, slik at vi kan få en fremtid med høye renter og lite utlånsvillige banker, ifølge Mikelsen.

Og bankene har allerede begynt å sende regningen videre til kundene sine:
<b>DnB Nor setter opp renten</b>
Nordea setter opp boliglånsrentene

Et annet argument for å låne fast og plassere flytende er at renten har en absolutt nedre grense på null, og en reell nedre grense som antagelig ligger noe over dette.

- Det ekstremt lave rentenivået vi ser nå forandrer rentespillet på en fundamental måte. Rentene kan stige mye, men har liten nedside, mener Norcaps analysesjef.

DN.no/kalkulator:
Regn ut hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

Så mye kan du låne

- Fastrente 5-10 år er meget gunstig
Investeringsrådgivingsselskapet mener det er rimelig klart at økt inflasjon globalt sannsynligvis er myndighetenes ønskelige måte å komme ut av den vanskelige situasjonen vi nå er i.

- Spørsmålet er om de faktisk greier det gitt den store deflatoriske effekten nedbyggingen av gjeld har. Skulle de få det til, vil selvsagt en 10-års rente på 4-tallet se ut som en vits. Slike renter vil da være tosifrede. Også scenarioet der verden går inn i en oppgangsfase vil medføre høyere renter. Sentralbankene vil sette opp sine renter, og disse økningene vil trolig bli større enn inngangen i kredittmarginene – altså stigende renter, skriver Mikelsen.

Mikkelsen oppsummerer: Dersom verden går inn i en ny vekstfase vil plasseringer i obligasjoner med lang løpetid være en katastrofe. Og dersom ragnarok er fremtiden vil utgangen i kredittpåslag drepe avkastningen.

- Er du lånetaker derimot, fremstår lån med fastrente på 5-10 år som meget gunstig på dagens nivåer. Renten på fastrentelån som bankene tilbyr kundene sine i dag er lavere enn hva de selv må betale for et tilsvarende lån. Bankene gambler på at marginene skal gå tilbake til tidligere nivåer. Vi får se hvem som får rett, avslutter Mikelsen.

Les også:
Vi kan alt om bank - men ingenting om å finne den beste renten
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.