- Fastrentenivået vi har nå er lavt. Jeg er sikker på at det er smart å binde renten nå, sier analysesjef Lars H. Mikelsen i investeringsrådgivningsselskapet Norcap.

Og det er det flere som mener. For andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte med 1,1 prosentpoeng fra siste kvartal ifjor til årets første kvartal i år, og ligger nå på til 9,7 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå la frem i dag.

Dermed har andelen økt de tre siste kvartalene.

Mikelsen mener den effektive flytende boliglånsrenten i prinspippet ikke kommer til å gå ned.

- Får vi en nedgang i styringsrentene vil det i så fall skyldes at vi får en utvidet finanskrise og dårligere tider. Dermed vil det bli dyrere for bankene å låne inn penger i pengemarkedet, forklarer Mikelsen.  

Nå ligger beste tilbud på boliglån med flytende rente på rundt 3,5 prosent effektiv rente. Beste tilbud på lån med 5 års binding ligger på rundt 3,75 prosent effektiv rente, mens den effektive renten på de gunstigste lånet med 10 års bindingstid ligger på rundt 4,4 prosent.

Lønnsomt med fastrente
En del økonomer mener at man ikke skal velge fastrente med håp om å «slå markedet», og dermed tjene penger på binde renten - men heller se på fastrente som en forsikring mot uforutsette endringer i renteutgiftene.

- Jeg har et annet syn på det. Forsikringsprinsippet kunne kanskje til en viss grad være riktig når rentene var høyere, og det var en reell risiko for at renten skulle gå ned, men nå er vi på andre siden av dette rentebildet, sier Mikelsen, som mener fastrente vil være lønnsomt fremover.

Etter en lang periode med historisk lave renter venter de fleste analytikere at rentene de kommende årene gradvis skal stige til opp mot det som ansees som normalnivåer.

- Utfallsrommet for hvor renten kan gå videre herfra er mye skjevere enn før. Det er helt åpenbart at den flytende renten ikke kan bli så mye lavere. Og bankenes marginer vil være svært vesentlige for kundenes lånerente fremover, sier Mikelsen.

Lengre rentebindingstid
Mikelsen tror det nye suget etter fastrente skyldes flere faktorer.

- Jeg tror det skyldes en kombinasjon av at fastrentene har vært lave og at det har vært mange eksperter som har anbefalt det varmt. Derfor tror jeg flere og flere får opp øynene for at det er attraktivt å binde renten på et lavt nivå i mange år, sier Mikelsen.

I tillegg til at flere binder renten, velger også flere lengre bindingstid.

For fra siste kvartal ifjor til første kvartal i år steg andelen lån til lønnstakere med gjenværende rentebindingstid fra 1-5 år fra 4,3 til 5,8 prosent i bankene og fra 3,7 til 5,3 prosent i kredittforetakene, ifølge SSB.

Andelen lån med gjenværende rentebindingstid på mindre eller lik ett år falt fra 1,9 prosent i samme periode.

Samtidig økte andelen lån med gjenværende bindingstid på over ett år fra 77,8 prosent av fastrentelånene til 88,7 prosent.

- Skal man først ha fastrente, bør man velge en relativt lang binding. Mitt syn er at en fastrente på tre år eller mindre i praksis er som å ha flytende rente. Man burde binde i fem år eller mer.

Mikelsen har heller ikke sansen for å kun binde deler av lånet.

- Min filosofi er «all in» - hvis man først velger fastrente. Binder man halvparten i fem år, har man egentlig kun bundet renten i 2,5 år - og da er man i praksis like langt, sier Mikelsen.

Les også: Her er de gode grunnene for å binde renten nå (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.