Norges Bank anbefaler at myndighetene innfører et krav om at norske banker må sette av mer egenkapital bak hvert boliglån.

Begrunnelsen er at høyt belånte husholdninger kan forårsake store tap for næringslivet hvis de brått må stramme inn på forbruket som følge av et fall i boligprisene. Selv om det historisk har vært svært lavt mislighold av norske boliglån, mener sentralbanken at bankene også må ta høyde for systemrisikoen som boliglånene påfører norsk økonomi.

«Hovedstyret mener myndighetene bør innføre et påslag for systemrisiko på risikovektene for boliglån», heter det i Norges Banks rapport «Finansiell stabilitet» som ble lagt frem tirsdag.

Vil reflektere totalrisikoen
De såkalte risikovekter er et mål som bankene bruker for å beregne hvor mye penger de må sette av til potensielle tap på boliglån (se faktaboks til høyre). Beregninger fra Sverige viser at økte risikovekter vil gi høyere kostnader for bankene - og dermed høyere lånerente for deg og meg.


Visesentralbanskjef Jan F. Qvigstad avviser imidlertid at målet er å gjøre boliglån dyrere for å hindre overinvesteringer i bolig.

- Nei, målet er at bankene bruker riktige risikovekter som reflekterer totalrisikoen. Det betyr også at en tar hensyn til de indirekte virkningene, sier Qvigstad til DN.no.

I rapporten som ble lagt frem tirsdag viser sentralbanken til at det først og fremst er næringslivet som risikerer store tap dersom høyt belånte husholdninger må stramme inn på forbruket på grunn av et boligprisfall.

- Hvis det blir det dårligere tider strammer konsumentene til forbruket sitt. Da er det alle bedriftene som leverer til forbruket som vil tape penger. Den indirekte virkningen må legges på boliglånet. Da kan bankene dele ut boliglån riktig ut fra riktige vekter, sier Qvigstad.

Koster mer for deg og meg
Finansinspektionen (FI), som har tilsynet med svenske banker, har gjort beregninger som viser at økte risikovekter vil føre til høyere renter på boliglån.

«Isolert sett medfører kravene ifølge FIs beregninger noe høyere kostnader for bankene, som i sin tur påvirker renten til ikke-finansielle foretak og husholdninger», skriver Finansinspektionen i en pressemelding mandag denne uken.

Mandag ble det kjent at svenske banker minimum må sette av 15 prosent egenkapital for alle lån til boligformål. Høyere kostnader ved økte kapitalkrav blir delvis motvirket av at bankene vil bli sett på som mer stabile og mostandsdyktige, siden dette kan gi billigere finansiering i kapitalmarkedene. Dessuten peker FI på at de nye kravene gi et mer robust finansielt system som samlet sett vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst.

Høy gjeldsbelastning
Norske husholdninger har en gjeld som tilsvarer rundt 200 prosent av den disponible inntekten. Tallet er økende og nær et rekordhøyt nivå i norsk sammenheng. Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er dessuten blant de høyeste i Europa.

Dersom de norske risikovektene økes vil resultatet kunne bli at veksten i bankenes utlån til boligformål dempes.

- Bankenes kredittgivning er skjevfordelt i favør av boliglån, sier Qvigstad.

Fordel for bedriftene
Selv om bankene i dag må følge overgangsregler der risikovekten er 40 prosent, vil nye europeiske regler åpne for at bankene kan ha langt lavere risikovekter på sine utlån til boligformål. Siden bankene allerede vet at de vil få lavere vekter med de nye reglene, påvirkes beslutningene de gjør i dag, ifølge visesentralbanksjefen.

- Det gjør at bankene gir lån og styrke sin kapital ved å gi lån til boligformål istedet for til bedriftene. Det vil være en fordel for bedriftene og en ulempe for boliglån hvis bankene følger opp vårt råd, sier Qvigstad.

LES OGSÅ:

Norges Bank roper varsko om den norske lånefesten: Frykter store tap

Derfor er et boligprisfall så farlig

Spår nedtur i boligmarkedet (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.