På inntektstoppen over eierne bak bilimportørene ligger som tidligere år Egil Stenshagen i Stenshagen Bil. Stenshagen hadde en personlig inntekt på 119,5 millioner kroner i 2016, opp nesten 100 millioner kroner fra i 2015. Det viser ligningstallene for 2016 som ble offentliggjort fredag morgen.

En milliard mindre i formue

Den største endringen ligger imidlertid i Egil Stenshagens formue. Den ble redusert fra 635 millioner kroner i 2015 til 92 millioner kroner i 2016. På samme tid har formuen til Stenshagens barn, Jørgen (41) og Karianne (37), til sammen også blitt omkring en halv milliard mindre. Stenshagen-familiens formue er altså redusert med over én milliard kroner på ett år.

– Hva har skjedd med denne milliarden?

– Vi har gjort store restruktureringer i 2016, i hele selskapsstrukturen vår, men detaljene kan jeg ikke forklare deg her og nå, da må jeg snakke med revisor først, sier Egil Stenshagen på telefon til DN, hastende om bord på et tog.

Motoren i Stenshagen-systemet er investeringsselskapet Stenshagen Invest as som er aktivt på Oslo Børs med en lang rekke eierposter. Forvalterteamet i selskapet består av sønnen Jørgen Stenshagen og de tidligere analytikerne Kjetil Garstad, Aasulv Tveitereid og Ole Petter Kjerkreit. I tillegg har selskapet eierinteresser i flere eiendomsselskaper, dekkfirmaer og to bilforhandlere.

– Stenshagen Invest er tuftet på penger tjent på dekk, bil og eiendom, fortalte Stenshagen i et intervju med DN i mai i år.

Hele formuen på 2,3 milliarder kroner var på den tiden investert på børsen.

– Vi er «all in». Gi meg et forslag til noe som er bedre enn å ha pengene på Børsen, sa Stenshagen.

Stenshagen Invest as er eid av Egil Stenshagen Holding, som 90 prosent igjen eies av Egil Stenshagen og kona Karin gjennom selskapet Stenshagen Holding as, og med fem prosent hver til barna Karianne Stenshagen og Jørgen Stenshagen.

Møller øker

Når det kommer til eierne av det største bilkonsernet i Norge, Møllergruppen, vokser formuene jevnt og trutt.

Da DN summerte listen over Møller-arvinger for tre år siden hadde de en samlet formue på 4,4 milliarder kroner. Ifølge ligningslistene for 2016 har den samlede formuen i familiene Møller, Schage og Førde steget til over seks milliarder kroner.

Her er de store bilformuene i Norge:(Vilkår)

Se hva som skjer når DNs journalist tester akselerasjonen på verdens raskeste stasjonsvogn
Mercedes-AMG E 63 S er avsindig rask. Samtidig er den diskret og byr på masse plass. Et perfekt kompromiss?
01:40
Publisert: