Banklovkommisjonen la mandag frem sitt endelige forslag til hvordan private tjenestepensjoner skal tilpasses ny pensjonsreform.

- Det store spørsmålet alle lurte på var om den nye hybridordningen var et alternativ til dagens ytelsesordning, eller om det kom istedenfor. Svaret er begge deler, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte.

Hun er partner i Steenberg & Plahte.

Den gamle ytelsespensjonen fases nå ut over en periode på tre år for alle arbeidstagere født i eller etter 1963. Samtidig økes satsene for innskuddspensjon betydelig.

Dermed kan du beholde gullpensjonen din dersom du er født i 1962 eller tidligere, og dersom arbeidsgiver er villig til det.

- De eldste årskullene, født i 1962 eller tidligere beholder sine ytelselsordninger hvis arbeidsgiver velger det. De som er født etter 1962 skal konverteres til nye ordninger, sier hun.

Endrer ikke det du har opptjent
Hun sier at spørsmålet nå blir hva det betyr for deg og din pensjon.

- Det viktige er at det du allerede har opparbeidet det i pensjon, det endres ikke. Endringen gjelder fremtidig opptjening, forklarer hun.

- Da er det naturlige neste spørsmålet, hva blir min fremtidige pensjon? Da legger man sammen det man har opparbeidet og hva man får på ny ordning sammenlignet med hva man ville fått på den gamle ordningen.

- Kan man regne ut dette selv?

- Det blir altfor tidlig å gjøre nå. I overgangen til ny ordning er du helt prisgitt hvilket nivå arbeidsgiver legger seg på, sier hun.

En helt annen risiko
- For de som er født i 1963 eller senere, får de en dårligere ordning?

- De har ihvertfall en helt annen risiko. I ytelsessystemet har man som arbeidstager ikke noe risiko. I det nye systemet overføres risikoen til deg som arbeidstager og til arbeidsgiveren, mens pensjonsleverandøren har minimal risiko.

Hun understreker imidlertid at det finnes mange ulike ordninger innenfor hybridordningen:

- Innenfor hybriden finnes det jo mange ulike ordninger, der én kan helle mot ytelse og man har mindre risiko, eller en annen som heller mer i retning av innskudd der så godt som all risikoen ligger på deg.

Les også: Disse kan få beholde gullpensjonen

<b>Spår pensjonskrig mellom kollegaer </b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.