Dersom dagens ordninger for tjenestepensjon endres slik banklovkommisjonen foreslår, kan mange arbeidstakere tape store summer i årlig pensjon, mener konsulentselskapet Actean.

Ifølge Actean som har regnet på konsekvensene av banklovkommisjonens forslag, kan arbeidstakere som tjener rundt 650.000 kroner tape opp mot 80.000 pensjonskroner årlig, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette viser at de foreslåtte løsningene ikke er gode nok til å gi mulighet til å ivareta de ansattes interesser, sier Andreas Kvam som er pensjonstalsmann i Akademikerne.

Avvikle ytelsesordning
Den offentlige banklovkommisjonen la rett før nyttår fram sitt forslag til hvordan dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor skal tilpasses ny folketrygd.

Kommisjonen foreslår å avvikle dagens ytelsesbaserte pensjonsordning i privat sektor og isteden erstatte den med to såkalte hybridmodeller. Disse innebærer blant annet at pensjonen avhenger av lønnen i alle yrkesaktive år.

Ytelsesordningene innebærer på sin side at arbeidstakere er sikret en fast andel av sluttlønnen i pensjon.

I eksempelet vil tapet bli rundt 80.000 dersom arbeidstakeren blir flyttet over fra en ytelsesordning til kommisjonens foreslåtte standardmodell ved 50-årsalderen.

Nesten alle taper
For en typisk akademiker i privat sektor kan regnestykket ifølge Actecans beregninger bli enda verre.

Med lønnsvekst over snittet i begynnelsen av karrieren og deretter ganske flat lønnsutvikling i eldre alder og en sluttlønn i overkant av 900.000 kroner, kan tapet bli opptil 124.000 kroner i årlig pensjon ved å bli flyttet over fra en ytelsesordning til kommisjonens foreslåtte standardmodell.

Rapporten har siden framleggelsen vært ute på høring. Actean som på oppdrag fra Akademikerne har sett nærmere på forslaget, mener kommisjonens forslag vil gi store, og stort sett negative, endringer for arbeidstakerne.

– Det er svært uforutsigbare effekter, de er forskjellige fra person til person og de er stort sett til ugunst for arbeidstakerne, sier aktuar og partner Sissel Rødevand i Actean til avisen.

Tapet blir mindre for dem med lavere inntekter, da disse får en større andel av samlet pensjon dekket av folketrygden, men ifølge Rødevand innebærer overgangen fra gammel til ny ordning likevel et tap for nesten alle arbeidstakere.

Les hele saken i Dagens Næringsliv mandag og se regnestykker på nye pensjonsmodeller.


Les også: Bytt jobb når du er 37 år - få superpensjon


<b>Disse kan få beholde gullpensjonen</b>


Han spår fantastisk gode pensjoner - hun tror de fleste blir skuffet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.