Blir du svindlet som kunde hos en norsk bank, plikter banken i utgangspunktet å tilbakeføre beløpet innen fire uker. Dersom du og banken ikke blir enige om ansvaret, er det bankens ansvar å bringe saken inn for Finansklagenemnda til vurdering.