- Renteendring i dag virker helt uaktuelt, skriver sjeføkonom Steinar Juel i morgenrapporten fra Nordea Markets onsdag.

Hverken Juel eller noen av de andre ekspertene har tro på at Norges Banks hovedstyre gjør noe som helst med styringsrenten onsdag. Alle de 14 økonomene som nyhetsbyret TDN Finans har snakket med i forkant av møtet tror styringsrenten blir værende på 1,50 prosent etter dagens møte.

Men rentemøtet er likevel verdt å få med seg. I ettermiddag avslører nemlig sentralbanksjef Øystein Olsen hvordan sentralbanken ser for seg at renten vil utvikle seg de neste tre årene.

I forbindelse med rentemøtet legger sentralbanskjefen frem årets andre utgave av sentralbankens pengepolitiske rapport. Den omfattende analysen i rapporten legger grunnlaget for sentralbankens rentebane, som er prognosen for hvordan renten vil utvikle seg fremover.

DN.no dekker rentebeslutningen og presentasjonen av Pengepolitisk rapport fra klokken 14.00 onsdag.

Nordea Markets: Kan få rentehopp før jul
I mars, som var forrige gang sentralbanken presenterte renteprognosen, antydet sentralbanksjefen at renten ville bli holdt uendret frem til sommeren 2013. Deretter så han for seg at renten ville stige til nærmere 3,5 prosent innen utgangen av 2015.

- Vi tror Norges Bank vil justere renteprognosen noe opp. Det skyldes utsikter til høyere lønnsvekst enn det banken anslo i mars, og at kronen er mindre sterk enn forutsatt, skriver Juel.

Juel tror den første renteendringen kan komme tidligere enn Olsen antydet forrige gang, men at renten skal settes opp i et saktere tempo.

- I den nye rentebanen tror Norges Bank vil angi første renteøkning til desember eller mars, det vil si ett til to kvartaler tidligere enn angitt i mars i år. Deretter tror vi den nye rentebanen vil angi en langsommere renteoppgang enn rentebanen fra mars, skriver Juel.

DNB Markets: Rentehopp kan være rett rundt hjørnet
Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror den første renteøkningen kan komme allerede på det neste rentemøtet i august. Hun mener utviklingen siden den forrige prognoserapporten har vist at norsk økonomi trenger en høyere rente.

- Veksten har vært sterkere, arbeidsmarkedet strammere og lønnsveksten høyere enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. På den andre siden: Usikkerheten i Europa nærmer seg nivåene fra november i fjor og internasjonale renter har falt markert. Dette begrenser handlingsrommet til sentralbanken, som er redd for en kraftig kronestyrking som kan komme i kjølvannet av en renteheving, skriver Huagland i morgenrapporten fra DNB Markets onsdag.

Hun peker imidlertid på at kronen så langt i vår har vært svakere enn sentralbanken har anslått, til tross for at rentedifferansen mot utlandet har vært høyere.

- Norges Bank kan legge til grunn at uroen i finansmarkedene avtar som følge av tiltak fra europeiske myndigheter. Da kan dagens rentebane indikere en 50 prosent sannsynlighet for renteheving i august, skriver Haugland.

Handelsbanken:Bare små justeringer
Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener utviklingen i norsk økonomi trekker i retning av en høyere renteprognose. Samtidig har usikkerheten internasjonalt økt.

- Vi venter å se en beskjeden oppjustering av rentebanen i forhold til mars, skriver Due-Andresen i morgenrapporten fra meglerhuset onsdag.

Hun tror sentralbanken kan komme til å heve renten noe raskere til neste år enn sentralbanken så for seg for tre måneder siden. Senere vil utviklingen bli omtrent som sentralbanken anslo i mars, slik at styringsrenten er på rundt 3,5 prosent ved utgangen av 2015.

SEB: Lenge til neste renteøkning
Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB tror Norges Bank venter mer enn et år før den starter å heve renten igjen.

- Rentebanen kommer til å justeres ned marginalt slik at Norges Bank kommer til å signalisere at renten vil holdes på 1,50 prosent frem til neste høst, altså i 2013, sa sjefstrateg Erica Blomgren i SEB til DN.no.

Deretter tror hun at Norges Bank skrur ned tempoet i renteoppgangen slik at styringsrenten er på rundt 3,25 prosent ved utgangen av 2015.

- Dette er til tross for at renten allerede er lav, gitt norske forhold. Utviklingen globalt tilsier derimot fortsatt lave renter. Norges Bank har tidligere fokusert mye på utviklingen i Europa og de sier at skulle ting forbedres, så kan de tenke seg å heve renten tidligere enn det som nå indikeres, sier Blomgren.

DN.no dekker rentebeslutningen og presentasjonen av Pengepolitisk rapport fra klokken 14.00 onsdag.

Les mer:

Tror rentefesten fortsetter enda et år

- Lave renter i årevis

- Smart å binde renten nå (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.