En norsk kvinne krever at banken holdes ansvarlig for en belastning på 27.404 kroner på hennes kredittkort, da hun handlet i en butikk på Gran Canaria. I tillegg ble ektemannens kort belastet for 3989 euro, som han ikke vedkjenner seg. Dette tilsvarer med dagens kurs nær 35.000 kroner.

Kvinnen var på ferie på Gran Canaria med mannen sin i oktober i fjor. Inne i en butikk med navn «Diamond Bazar» ble de anbefalt å kjøpe to nettbrett som skulle koste 500 kroner, fremgår det av en avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Videre ble de anbefalt å oppgradere nettbrettene. Prisen for nettbrettene og andre varer nordmennene kjøpte ble til slutt like over 2000 kroner. Ifølge kvinnen betalte hennes ektemann for varene med kontanter.

Butikkansatte kom på hotellet

De ble bedt om å komme tilbake til butikken for å hente tollpapirer som de trengte for å få varene gjennom tollen. To av de ansatte i butikken tilbød seg å komme til nordmennenes hotell for å hente kvinnen, men de to kom til hotellet en dag tidligere enn avtalt og ble derfor bedt om å komme tilbake dagen etter, fremgår det av saksfremstillingen.

– Klager mente at hun den kvelden hadde hatt besøk av uvedkommende som hadde rotet i safen på hotellrommet, men uten at noe var stjålet. Safen var da låst. Kortholder har mistanke om at de to butikkansatte sto bak dette, heter det.

Belastet for 27.404 kroner

Dagen etter dro kvinnen og ektemannen til butikken på kveldstid. De takket ja til tilbudet om en oppdatering av sine telefoner og kjøpte også ytterligere tilbehør til nettbrettene. Alt ble betalt med kontanter, bortsett fra den siste summen som ble betalt med kort.

– Kortholder oppfattet at det var ektemannens kort som ble benyttet ved betalingen, men er i ettertid usikker på om det likevel var hennes kredittkort som ble benyttet, heter det i saksfremstillingen.

Kortet ble belastet for 27.404 kroner klokken 21.30, mens kvinnen var i butikken. Det ble først forsøkt trukket et større beløp, men dette ble avvist grunnet manglende dekning på kortet.

– Kortets chip er lest, og koden er tastet riktig på første forsøk. Siste egen bruk av kortet var på Gardermoen, før avreise til Gran Canaria, heter det.

– En gåte

Kvinnen nekter for å ha foretatt betalingen. Hun mener hun hadde med seg kortet på ferie kun som en reserve, og er usikker på om hun benyttet kortet i butikken i det hele tatt.

– Kortholder har ikke oppbevart koden til kortet nedtegnet, den er kun lagret i hennes hukommelse. Det er for henne en gåte hvordan de ansatte har fått tak i koden til kortet. Dersom det er hun selv som har benyttet kortet i butikken, i strid meg egen erindring, så vedkjenner hun seg ikke størrelsen på beløpet, heter det.

Usikkert om kortet er misbrukt

Kvinnens bank, Eika Kredittbank, mener kunden har opptrådt grovt uaktsomt ved både oppbevaring og håndtering av kort og kode. Derfor mener banken kvinnen kan holdes ansvarlig for en egenandel på 12.000 kroner. Banken viser til at kvinnen til tross for at hun følte seg lurt første gang hun var i butikken, fortsatte å handle der.

Finansklagenemnda gir kvinnen delvis medhold, og skriver i sin begrunnelse at den ikke kan se at det er sannsynlighetsovervekt for at kvinnens kort er blitt misbrukt av andre.

– Spørsmålet er etter dette om kortholderen er blitt svindlet ved at det beløpet som hun har autorisert, ikke motsvares av en ytelse fra brukerstedets side, heter det i begrunnelsen.

Nemnden trekker frem at det dreier seg om et kredittkort, og at denne type svindel kan gi grunnlag for innsigelse mot banken som kredittyter.

Holdes ansvarlig for 12.000

Både banken og nemnden mener det er vanskelig å vite om kvinnen har mottatt motytelse for belastningen, og i så fall om dette tilsvarer det beløpet som er belastet.

Banken har foreslått en løsning som innebærer at kvinnen ikke behøver å stå ansvarlig for beløp utover egenandelen på 12.000 kroner. Finansklagenemnda er enig og konkluderer med at kvinnen kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner, men ikke noe utover dette. (Vilkår)

Bitcoins forklart på to minutter
DNs journalist forklarer hva bitcoins er.
02:14
Publisert: