Norges Bank temperaturmåler for norsk økonomi viser at næringslivet venter negativ vekst de neste seks månedene, med en vekstforventning på minus 0,01 mot 0,06 i forrige rapport.

Indikatoren for de seneste tre månedene viser en vekst på 0,02, ned fra 0,11. Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst.

"Samlet rapporterte kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene. Heller ikke fremover ventet bedriftene vekst i produksjonen", heter det i en melding fredag.

Konklusjonene er basert på svar fra 341 kontaktbedrifter. Intervjuene ble gjennomført i oktober-november.

"Produksjonsveksten har falt i de fleste næringer, men økt noe blant tjenesteyterne. Etterspørselen fra oljenæringen har fortsatt å avta, og oljeleverandørene meldte om et større fall i produksjonen enn de gjorde i august", heter det.

Økt etterspørsel fra offentlig sektor og styrket konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen bidrar til å holde det samlede produksjonsvolumet oppe.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport av nettverksundersøkelsen blir helt avgjørende for Norges Banks rentemøte 17. desember.

Norges Banks prognose er en vekst i fastlandsøkonomien fra tredje til fjerde kvartal på 0,25 prosent.

"Så langt har økonomien utviklet seg om lag som ventet. Bekrefter nettverket Norges Banks BNP-anslag for fjerde kvartal regner vi med at det blir hovedkonklusjon på møtet", skriver meglerhuset.

Nordea påpeker at nettverket har antydet vekst litt på nedsiden av faktisk vekst i det siste. Derfor regner Nordea med at et nettverk som antyder vekst si mellom 0,1 og 0,3 prosent vil bli tolket som brukbart i tråd med anslaget.

"Ender nettverket opp med fall vil vi måtte revurdere synet om uendret på desember møtet. Men husk Norges Bank kommer til å justere opp anslaget for offentlig etterspørsel (1/3 av fastlandsetterspørselen) i 2016 markant og norske kroner er fortsatt mer enn 2 prosent svakere enn ventet. Det blir nok i noen grad, men neppe fullt ut, oppveid av at pengemarkedspreaden er svært høy", skriver Nordea.

DNB Markets ventet at den samlede produksjonsindeksen avtok ytterligere siden forrige undersøkelse, fra 0,06 til 0,03.

"Det vil i så fall indikere marginal vekst i økonomien de siste tre månedene. Om indeksen har blitt negativ, øker sannsynligheten for et rentekutt om to uker", skriver DNB i morgenrapporten.

Les også: Fredriksens eiendomsselskap i spill
Norwegian fortsetter passasjerveksten
Blackstone er Paretos hemmelige kjøper (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DN Tv: Se Volvos nye flaggskip
Her er Volvo S90
Volvo skal etablere seg i premiumsegmentet med den nye store sedanen sin.
01:31
Publisert: