I en fersk analyse av overnattings- og serveringsbransjen, slår senioranalytiker Tor-Erik Ingebretsen i kreditthåndteringsselskapet Lindorff fast at det i oppgangstidene de senere årene både har vært vekst i konkursrisiko, utflating av sysselsettingsveksten og en jevn nedgang i selskapenes likviditet.

Konkursraten er altså tre ganger høyere innenfor overnatting og servering enn for gjennomsnittet av norske aksjeselskaper. Og likviditeten er svekket med 30 prosent siden 2007.

– Vi ser også en vekst i inkassosaker, sier han.

Ingen krise?

Likevel mener Ingebretsen det ikke er grunn til å rope ulv.

– Det vi aldri må glemme, er at det har vært en sterk vekst i antall selskaper innenfor overnatting og servering. Siden 2010 har antallet økt med rundt 70 prosent fra drøyt 6000 selskaper til godt over 10.000. Svekkelsen av likviditetsgraden, der særlig overnattingsbransjen har hatt større nedgang enn andre bransjer over tid, skyldes i stor grad det store antallet nyetableringer som gjerne starter med liten egenkapital og lite omløpsmidler. Dette er dermed ikke nødvendigvis noe krisesignal, men kan sammen med konkurstallene snarere være tegn til en viss overetablering, mener han.

– Men fundamentalt sett er det samtidig jevn vekst både for overnattings- og serveringsbedriftene.

– Samtidig øker antall inkassosaker?

– Ja, en økende andel av inkassosakene vi får inn kommer fra overnatting og servering og blir i antall kun slått av bygg & anlegg og varehandel. Vi ser jo ekstra nøye på dette fordi disse bedriftene er så avhengig av å ha penger i kassen for å overholde forpliktelsene sine, sier Ingebretsen.

Men det finnes også lyspunkter ved siden av at omsetningen i disse bransjene øker jevnt og trutt.

– For gjeldsbetjeningsutviklingen er faktisk samtidig veldig god om vi sammenligner med under og like etter finanskrisen. Og vi ser at i siste kvartal har sysselsettingsveksten tatt seg opp igjen fra å ha ligget ganske flatt gjennom 2018. Tolvmånedersveksten ligger nå på 2,2 prosent, så vi kan ikke se noe her som skulle tyde på at vi kan vente noen konkursras i denne bransjen. Ekstra positivt er den svake norske kronen som gir incentiver for nordmenn til å feriere hjemme og utlendinger til å komme hit. Så det er ingen krisetendenser, snarere tvert om, mener Ingebretsen.

Kristin Krohn Devold
Kristin Krohn Devold (Foto: Gorm K. Gaare)

«De kan ikke være så gærne?»

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier tallene bekrefter høyt aktivitetsnivå i serveringsbransjen og at det skal relativt lite til før slike selskaper kan gå over ende.

– For dette er jo en veldig arbeidsintensiv bransje. Den største utfordringen er nok alle tilsynsordningene, mens for hotellene er det åpenbart at en økning i momsen vil være krise, mener hun og sikter til en rapport som ble levert til finansminister Siv Jensen i vår som anbefaler full moms på overnatting mot tolv prosent i dag.

– Hva sier din magefølelse? Blir det full moms?

– Min magefølelse sier at myndighetene ikke kan være så gærne at de faktisk gjør dette. Erfaringen fra økningen av momsen først fra åtte til ti prosent og så fra ti til tolv prosent, viste stor negativ effekt for overnattingsbedriftene. Det er åpenbart at en dobling fra dagens nivå vil være helt ødeleggende for mange hoteller, sier Krohn Devold. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.