Asif Hayat (32) er økonom og har sammen med kona et boliglån på 6,7 millioner kroner. For drøyt et år siden hadde han lån hos DNB med storbankens ungdomsrente på 3,3 prosent. Så byttet han bank, først én gang, og så på nytt et halvt år senere.

– Vi sparer 20.000 kroner årlig, sier han, og understreker at besparelsen er regnet utfra renten DNB tilbyr sine ungdomskunder nå, nemlig 2,9 prosent.

Dagens rente på 2,6 prosent fikk han gjennom Akademikernes avtale med Danske Bank.

Samtidig diskuterer bankene om de skal gjøre som de svenske bankene nå er forpliktet til: Offentliggjøre hvilken snittrente kundene faktisk betaler i de ulike kundekategoriene - ikke bare listeprisene.

I DNs torsdagsutgave går Nordea inn for en slik offentligjøring - forutsatt at de andre bankene også viser åpenhet:

Nordea ivrer for åpenhet – holder tett dnPlus  (DN+)

Hjelper med økonomisk forståelse

Bankene tjener godt på at langt fra alle kundene gjør som Asif Hayat og purrer på renten. Gapet mellom nye og eksisterende låneavtaler er ifølge SSB på 0,5 prosentpoeng.

Hayat er samfunnsøkonom og kona bedriftsøkonom, noe han tror hjelper i forhandlingene med banken.

– De ser at vi har økonomisk forståelse, og det bidrar til at de er mer villige, sier han.

Han har også opplevd å få avslag fra banker på grunn av krav om avdragsfrihet, men har fått tilbud på grunn av belåningsgrad under 70 prosent.

Ekteparet Hayat har i tillegg til egen bolig investert i en ekstra leilighet.

Hjelp oss å gjøre lånemarkedet mer gjennomsiktig - fortell oss om ditt boliglån:

Svarene vil kunne bli publisert på DN.no uten kontaktinformasjon. Vi ønsker å kunne bruke enkeltsetninger uten identifiserbar informasjon fra historier folk forteller om sin rente, men vil ikke bruke hele historier uten å ta kontakt med innsenderen.

Vi ønsker i første omgang kun rapporter om flytende rente.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.