En positiv engangseffekt på nærmere en halv milliard kroner bidrar sterkt til at Gjensidige Forsikring slår resultatforventningene i årets tre første måneder.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad er godt fornøyd med starten på året, der enda et gunstig vinterkvartal bidro til gode tall.

- Resultatene er drevet av solid premievekst, kostnadseffektiv drift og god kontroll på risikoseleksjon og  risikoprising, sier Leiro Baastad.

Unormalt høye avviklingsgevinster bidro også til resultatet. På den annen side påvirket Stormen Tor, som traff Norge i januar, erstatningskostnadene negativt med 68 millioner kroner.

"Lønnsomheten i kvartalet var bedre enn det som normalt kan forventes i et førstekvartal, hovedsakelig som følge av en gunstig værsituasjon", heter det i kvartalsrapporten.

Resultat før skatt var på 1,6 milliarder kroner, mens resultatet var ventet til omlag én milliard kroner, ifølge TDN Finans.

En endring i ytelsesordningen hadde en positiv engangseffekt på forsikringsresultatet på 476,6 millioner kroner.

Selskapets combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten var 77,3 prosent (91,9), mens den var ventet til 87,3. Justert for endringen i ytelsesordningen, var combined ratio 86,0 og kostnadsandelen 15,3.

Forsikringsresultatet ble positivt påvirket av en premievekst på 7,7 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, og en god underliggende frekvensskadeutvikling, påpeker selskapet.

* Estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Følg markedet på DN Investor

Les også: Pyramidespill på kinesisk: Vilt pengeforbruk og pene ansatte

Unilever-sjefen: Bli grønn eller dø ut som dinosauren

Federal Reserve endrer ikke styringsrenten

Flest unge som ikke sjekker selvangivelsen  

Se DNtv:
Slik blir den nye terminalen på Gardermoen
Om et år kan du ankomme nye terminal nord på Gardermoen. Bygget preges av moderne arkitektur og nye tanker for hvordan samme terminalbygg kan brukes for både innenlands- og utenlandspassasjerer.
01:51
Publisert:

Tårer i øyekroken da Oslos siste videosjappe kom til «the end»
DN møtte triste eiere og kunder på Video Nova på Majorstuen på butikkens siste dag: - En æra er forbi.
02:31
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.