Regjeringen øker oljepengebruken med 1,9 milliarder kroner fra det som ble lagt til grunn da årets statsbudsjett ble vedtatt i fjor høst.

- La meg minne om at vi i dag legger frem en revisjon av et budsjett og ikke et helt nytt budsjett, sa finansminister Siv Jensen (Frp), da hun onsdag formiddag la frem revidert nasjonalbudsjett.

I budsjettet anslås den samlede oljepengebruken for 2014 til 140,9 milliarder kroner.

- Budsjettet er litt mer ekspansivt enn i fjor høst. Det skyldes først og fremst endringer i tallene for 2013, sier Jensen.

Hun bruker likevel 0,1 prosentpoeng mindre av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) enn det den rødgrønne regjeringen la opp til i høst. Totalt bruker regjeringen dermed 2,8 prosent av kapitalen.

Peker på flere utfordringer

Finansdepartementet anslår nå at veksten i norsk fastlandsøkonomi, målt bruttonasjonalprodukt (bnp), vil bli på 1,9 prosent i år.

- Høy oljepris har gitt økt aktivitet og sterk vekst, men vi ser i dag at tendensen flater ut. Fremover vil veksten trolig avta, sa finansministeren på onsdagens pressekonferanse.

- Medvinden fra oljevirksomheten vil gradvis snu til forsiktig motvind. Oljenæringen vil fortsatt være viktig, men den vil ikke trekke veksten i fastlandsøkonomien opp. Dette vil være et brudd med trenden de siste 30 årene, sa hun.

Hun pekte videre på at veksten hos våre handelspartnere er på bedringens vei, men at det samtidig er mange land i eurosonen som fremdeles sliter. Finansministeren understreket også at det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i fremvoksende økonomier.

- En tilbakegang i disse økonomiene kan få store utslag for verdensøkonomien og oljepris, sier hun.

Hun pekte videre på flere utfordringer for norsk økonomi. Finansministeren er både bekymret for boligpris- og gjeldsveksten i landet, det norske kostnadsnivået og produktivitetsveksten.

Mindre inntekter

Statens utgifter øker med om lag 1,1 milliarder kroner, mens inntekter og avgifter er økt med 2,1 milliarder kroner.

Det faktum at stadig flere kjøper avgiftsvennlige elbiler svekker statens inntekter og påvirker budsjettbalansen direkte.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer beløper seg samlet til 165 millioner kroner i reduserte inntekter for staten – med en årseffekt på 140 millioner kroner.

Fondet vokser

Regjeringen bruker i år litt over 60 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen åpner for. Regelen begrenser det årlige uttaket av oljefondets samlede kapital til 4 prosent.

I statsbudsjettet for 2014, som den rødgrønne regjeringen la frem i høst, ble oljepengebruken anslått til 135 milliarder kroner (målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet). Det tilsvarte 2,9 prosent av oljefondets anslåtte verdi.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, som finansminister Siv Jensen (Frp) la frem i november, ble oljepengebruken økt med omlag 5 milliarder kroner.

Oljefondet har siden vokst betydelig mer enn ventet og den forventede avkastningen for 2014 øker nå med 6,8 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.