Mens kapasitetsutnyttelsen stuper har dagratene halvert seg fra toppnivåene i et riggmarked som for alvor har fått kjenne oljebremsen på strupen.

Situasjonen forverres ved at det stadig tas levering av nye enheter, mens etterspørselen har snurpet inn med oljeprisen, som er ned over 60 prosent siden sommeren.

Analytiker Martin H. Karlsen, DNB Markets. Foto: Cecilie Langum Becker
Analytiker Martin H. Karlsen, DNB Markets. Foto: Cecilie Langum Becker (Foto: Cecilie Langum)
Analytiker Martin H. Karlsen i DNB Markets ga uttrykk for at det hadde vært hyggeligere å ønske velkommen til meglerhusets offshore-seminar onsdag dersom forholdene hadde vært annerledes.

Utviklingen har vist seg å bli en helt annen enn en "hump i veien" man så for seg under fjorårets arrangement, påpeker han.

- Jeg tror det er riktig å si at markedet over de tolv siste månedene har blitt verre enn noen kunne sett for seg i sine villeste fantasier, sier analytikeren.

Auditorium 1 i storbankens nye hovedkvarter i Bjørvika var fylt til randen av det som kunne gå og krype av offshoreselskaper og bankfolk i det panelet med ledende riggaktører tok podiet.

Konsernsjef Ivar Brandvold i Fred. Olsen Energy var rask til å korrigere analytikeren. Ikke alle ventet stormen å gå over med det første, antydet han.

Fred. Olsen Energy-sjef Ivar Brandvold. Foto:
Fred. Olsen Energy-sjef Ivar Brandvold. Foto: (Foto: Ståle Andersen)

- Jeg tror ikke alle var enig i at det var en hump i veien ifjor, det var din konklusjon. Dette er et resultat av de betydelige investeringene som har pågått, sier Brandvold.

De høye oljeprisene har sporet høy riggaktivitet og høy oljeproduksjon, som igjen har fått riggselskapene til å løpe ned verftene, forklarer toppsjefen. Han forventer nå full konsolidering i kostnadsreduksjonene for olje- og gassbransjen.

- Det bør ikke være en overraskelse at vi er i denne situasjonen, sier Fred. Olsen-sjefen.

Brandvold peker på at mange nye enheter kommer inn, mens markedet ikke er der. Han tror dette vil vare både i år og neste år. De første tegnene til endring vil eventuelt komme først i oljeselskapenes investeringsbeslutninger for 2016, mot slutten av året, mener han.

- Når det gjelder operatørene er de mye mer opptatt av sin egen sitasjon, sier Brandvold, som legger til at man skal være forsiktig med å uttale seg hvordan riggmarkedet vil utarte seg fremover.

Rune Magnus Lundetræ, Seadrill.
Rune Magnus Lundetræ, Seadrill. (Foto: Fartein Rudjord)
Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ i John Fredriksen-kontrollerte Seadrill istemmer og viser til at selskapet mistet visibiliteten i tredje kvartal. På den bakgrunn besluttet Seadrill å kutte utbyttet, ifølge ham.

- Du må løse tilbudssiden, sier Lundetræ.

Han mener også at det er altfor mange rigger, at presset vil bli størst på de eldste enhetene.

Spørsmålet er om aktørene er villige til å ta dem igjennom de pliktige tekniske gjennomgangene hvert femte år når inntjeningen ikke er der, mener han.

Lundetræ tror heller ikke det er noe som kan forhindre ratene å komme ned på break-even nivå. Han minner imidlertid om at det påløper betydelig andre kostnader, utover driftskostnader, som renter og avdrag.

- Jeg tror ikke vi har sett bunnen ennå, sier han.

Finansdirektøren mener hovedtemaene blant investorene nå er hvem som kommer til å stå igjen som vinnere etter at stormen ridd av, og hva som er riktig tidspunkt for å slå til. Lundetræ er tydelig på at Seadrill ikke vil ta på seg ulønnsomme oppdrag, og mener selskapet er godt rustet, også finansielt de kommende årene.

- Vi skal komme oss ut av dette, sier han.

Morten Astrup i Storm Capital lurte på hvorfor ikke paneldeltakerne Seadrill, Fred. Olsen Energy, Awilco Drilling og Vantage Drilling løste problemet ved å slå seg sammen.

- Det er ikke blitt billig nok ennå, svarer Seadrill-toppen til humring fra salen.

Les også:
- Boligkjøperne kan skylde seg sjæl for de boligprisene vi har

Kina vil ikke endre forholdet til Norge
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.