Hercules Offshore leverte torsdag «chapter 11»-konkursbegjæring til amerikanske myndigheter, for å kunne gjennomføre en restrukturering der kreditorene overtar kontrollen av selskapet. Kredittvurderingsbyrået Fitch Ratings tror flere «high yield»-riggselskaper kan følge i Hercules' fotspor.

Det melder Fitch fredag kveld.

«Det seneste fallet i oljeprisene har forverret effektene av overskuddstilbudet i det offshore riggmarkedet, noe som har ført til begrenset anbud aktivitet og svake dagrater», skriver Fitch-analytikerne.

Vil gå tomme

De understreker at eksisterende ordrebeholdning så langt har beskyttet flere av selskapene, men påpeker at denne beskyttelsen begynner å falle bort i høyt tempo, med et betydelig antall rigger som går av kontrakt i løpet av det neste året. Dette vil trolig sette press på selskapenes kontantstrømmer, og særlig de litt mindre aktørene.

Ultradypvannsrigger med eksisterende kontrakter ligger stort sett på dagrater mellom 400.000 og 600.000 dollar, men på grunn av få slutninger den senere tiden, er det vanskelig å fastslå hva dagens markedspris er.

Fitch fremholder imidlertid 325.000 dollar pr dag som et nivå man trolig befinner seg på pr dags dato, og skriver at dette trolig er et punkt som vi, fjerne insentivet for å ta levering av ikke-kontraherte nybygg, samt føre til flåtereduksjon gjennom opplag eller skraping.

Fitch venter at dette vil gi effekt i markedet fra slutten av 2016 eller starten av 2017.

Venter reduksjoner

Innen andre riggtyper venter byrået lignende ratereduksjoner, samt at ikke-konkurransedyktige rigger blir skrapet eller lagt i opplag.

«Fitch venter at high-yield riggselskaper vil stå dårligere i konkurransen sammenlignet med større, mer etablerte aktører, som følge av deres mindre størrelse, begrensede kundehistorie og høyere motpartsrisiko. Vårt syn er at kundene i de fleste tilfeller vil velge enheter med høyest kvalitet, men at de også nøye vil vektlegge operatørens størrelse, overlevelsesevne, geologisk kjennskap og historisk driftsleveranse», heter det.

«Denne antatte ufordelen vil i stor grad redusere high-yield-borernes evne til å bygge fremtidig ordrebeholdning i den nåværende nedgangskonjunkturen, og vil høyne sannsynligheten for mislighold», heter det videre.

Les også:
- Dette ser ikke spesielt bra ut
NHH-professor: - Nordmenn bør tenke seg bedre om
Etter den søte kløe
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.