Riggselskapet Seadrill fikk et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 441 millioner dollar i årets tredje kvartal, opplyser selskapet i forbindelse med fremleggelsen av resultatrapporten tirsdag. 

Utviklingen på driften var betydelig bedre enn ventet. Analytikerne ventet et ebitda-resultat på 403 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av SME Direct for TDN Finans. 

Driftsresultatet endte på 247 millioner dollar, mot ventet 206 millioner dollar. 

Resultatet før skatt endte imidlertid på -607 millioner dollar. Dette tilsvarer et underskudd på over fem milliarder norske kroner med dagens kurs.

Det var ventet et resultat på 178 millioner dollar før skatt. Det store underskuddet skyldes blant annet nedskrivninger på 882 millioner dollar knyttet til investeringene i Seadrill Partners og Seamex, ifølge TDN Finans. I samme kvartal i fjor var nedskrivningene på 1,3 milliarder dollar. 

På Oslo Børs stiger Seadrill-aksjen med 2,6 prosent til 20,44 kroner rundt en time etter børsen åpnet tirsdag. 

Venter gradvis bedring

– Boremarkedet offshore fortsetter å være utfordrende, men vi ser imidlertid en bedring i anbudsaktiviteten. Mesteparten av det nye arbeidet er på kortsiktige kontrakter på eller nær kontantstrømsmessige lønnsomhetsnivåer, og 2017 er ventet å forbli utfordrende. Vi venter imidlertid at markedet gradvis vil bedres, sier Seadrill-sjef Per Wullf i kvartalsrapporten.

Han peker på at bedringen vil følge av at kostnadene er nå er blitt redusert i hele verdikjeden i oljebransjen, samtidig som det er behov for høyere boreaktivitet for å unngå at fallet i produksjonen blir brattere.

Høyere helårsprognose

Seadrill venter at ebitda-resultatet i fjerde kvartal 2016 vil bli 340 millioner dollar, noe som er basert på et ventet driftsresultat på 146 millioner dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Ettersom Seadrill i rapporten opplyser at driftsresultatet hittil i år er 939 millioner dollar, venter selskapet altså et driftsresultat for helåret 2016 på rundt 1.085 millioner dollar. I forrige kvartalsrapport ventet Seadrill driftsresultat for helåret på rundt 1,0 milliarder dollar.

Ifølge estimater innhentet av SME Direct for TDN Finans var driftsresultatet for 2016 på forhånd ventet til 1.040 millioner dollar.

Selskapet viser til at følgende enheter vil være totalt arbeidsledige gjennom hele fjerde kvartal: «West Orion», «West Alpha», «West Hercules», «Sevan Driller», «West Phoenix», «West Pegasus», «West Epsilon».

De følgende enhetene vil ha lavere dagrater enn i tredje kvartal: «West Jupiter» og «AOD II».

Disse reduksjonene vil bli delvis motvirket av ventet driftsoppstart på «West Castor» i desember.

Driftsutnyttelsen hittil i fjerde kvartal er 98 prosent, opplyses det.

Samlet ordrereserve på 7 mrd. dollar

Seadrill Limiteds ordrereserve pr 20. august er 3,0 milliarder dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

2,2 milliarder dollar av ordrereserven er knyttet til flyterne og 0,8 milliarder er knyttet til jackup-flåten.

Gjennomsnittlig kontraktvarighet er 16 måneder for flyterne og 15 måneder for jackupene.

For Seadrill Group er den samlede ordrereserven 7,0 milliarder dollar. Seadrill Group er definert som alle selskaper som konsolideres i Seadrill Limited, samt Seadrill Partners og SeaMex.

«Kommersielle reforhandlingsdiskusjoner av kontrakter fortsetter videre med noen kunder, og selskapet fortsetter å se frem til å finne kommersielle avtaler som er gunstige for begge parter for å være bedre posisjonert for fremtidige kontraktstildelinger», gjentas det i rapporten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Seadrill