Prosjektdirektør for Follobanen, Per David Borenstein, fastholder at Follobanens budsjett og fremdrift kan holde etter at den italienske entreprenøren Condotte ble sparket ut av sin milliardkontrakt i Follobaneprosjektet.

– Vi har satt ned en gruppe som vurderer alternativene. Vi må uansett overholde de offentlige anbudsreglene. Det er ikke avgjort om vi skal ha full ny anbudsutlysning eller om det kan gjøres annerledes, sier Borenstein.

Full ny konkurranse for å få inn en annen entreprenør tar minimum tre måneder med ulike frister, ofte lenger, før kontrakt kan inngås. I «force majeure»-situasjoner som konkurs og lignende finnes en hasteprosedyre der kjøp kan skje direkte, bare fulgt av en kortere klagefrist. Hvilken ordning som skal brukes, vurderer altså Bane Nor nå.

– Det er også en mulighet for Bane Nor å overta selv. Men da må vi bygge opp organisasjonen, sier Borenstein.

Under konkursbeskyttelse

Allerede sist sommer hadde Condotte likviditetsproblemer slik at underentreprenører ved Follobaneprosjektet trakk seg ut. Dette ble da løst.

Det italienske entreprenørselskapet har imidlertid vaklet på konkursens rand de siste ukene og ble tidligere i januar satt under konkursbeskyttelse i Italia. Den siste måneden har Condotte igjen hatt problemer med å betale sine underleverandører og arbeidet på Follobanen, et av de største pågående infrastrukturprosjektene i Norge, stoppet opp på ny.

Tirsdag morgen hadde oppdragsgiveren Bane Nor mistet tålmodigheten og hevet avtaler for 3,5 milliarder kroner som er inngått med Condotte. Etter å ha kastet ut de konkurstruede italienerne tar Bane Nor selv over Condottes arbeid i prosjektet.

Prosjektdirektøren mener det ennå skal være mulig å gjøre den tidskritiske og kompliserte innføringen av nye spor til Oslo sentralstasjon i den planlagte sommerstengningsperioden sommeren 2018.

– Det er målet. Fremdriften her er nå 50 prosent. Underentreprenørene kom i gang igjen tirsdag, sier Borenstein.

Betaler underleverandører

Forsinkelser som medfører anleggsarbeid forskjøvet til etter ferieperioden vil gi store problemer for togtrafikken og et stort antall pendlere.

Ifølge prosjektdirektøren har Bane Nor nå selv tatt på seg å dekke rundt 200 millioner kroner uteblitt oppgjør til underentreprenør for å få disse i drift igjen.

Borenstein avviser rykter om at Condotte har fått oppgjør for tidlig slik at det nå er betalt for ikke utførte arbeider når denne entreprenøren forsvinner.

– Jeg har hørt ryktene. Men oppgjør er skjedd i henhold til kontrakten for fullførte og kvalitetskontrollerte etapper, sier han.

Alternative entreprenører som kunne overta etter Condotte tror uansett det er betydelig risiko for ekstrakostnader og forsinkelser fremover.

– Vi vil se på et eventuelt anbud og regne på det. Alt avhenger av forutsetningen. Kapasitet til å overta har vi, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska.

Men i bransjen pekes det på at det ligger risiko i å overta noe «halvgjort» med ukjent kvalitet for deretter å hefte for sluttresultatet. Risikoen vil selskapene ha betalt for. Derfor kan det gå med ekstra både tid og kroner.

Ankesak i vente

Bane Nor har allerede et potensielt tap på Condotte-kontrakten. Skanska, som tapte til Condotte i den opprinnelige konkurransen, gikk senere til retten med krav om å få dekket tap fordi Condotte vant uten å oppfylle oppstilte krav.

I tingretten vant Skanska, og Bane Nor ble pålagt å betale erstatning på 300 millioner kroner. Saken er anket til lagmannsretten.

Den har også vært andre rettstvister etter at utenlandske entreprenører måtte ut fra norske byggeprosjekter. Østerrikske Alpine Bau gikk konkurs og forsvant fra sin part av byggingen av ny vei og bane langs Mjøsa. Siden har staten og Bane Nor vært involvert i rettstvist om oppgjøret til entreprenøren som overtok.

Utelukker ikke dyrere bane

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen utelukker ikke at Follobane-utbyggingen nå kan bli både forsinket og dyrere. Han tror det var en risiko for enda større forsinkelser dersom Bane Nor skulle ventet på avklaring om mulig økonomisk restrukturering av Condotte.

– Nå er det viktig å sikre best mulig fremdrift i prosjektet. Derfor er det bra at Bane Nor overtar ansvaret, sier Solvik-Olsen.

Bane Nor har forsikret statsråden om at oppsigelse av Condotte-kontrakten ikke vil medføre kontrakts- eller juridiske utfordringer senere.

– Dette har jurister gjennomgått for Bane Nor både to og tre ganger, sier han.

Vil kreve tilbake ekstrautgifter

Borenstein i Bane Nor sier til DN at selskapet foreløpig ikke har oversikt over hvilke ekstrakostnader som problemene med Condotte og de påfølgende forsinkelsene vil påføre Follobaneprosjektet til slutt.

– Det er litt for tidlig å si hvilke ekstrautgifter vi vil få, men de kostnadene vi får vil vi motregne mot Condotte, sier Borenstein.

Dette gjelder også kostnader som påløper knyttet til at Bane Nor nå må overta forpliktelsene i kontraktene som heves. Borenstein påpeker at Bane Nor har sikret seg en bankgaranti på 300 millioner kroner, og at det også er garantier fra Condottes morselskap.

– Vi vil rette eventuelle krav mot Condotte og dets morselskaper, sier Borenstein

Han forteller at Bane Nor vil vurdere om det skal lyses ut et nytt anbud for å finne en erstatter for Condotte.

– Foreløpig tar vi styringen selv, men parallelt har vi også satt ned en gruppe for å vurdere det videre løpet, sier Borenstein.(Vilkår)

Dette flyet vil Flyviking-gründeren erobre Nord-Norge med – igjen
Ola Giæver har funnet en flymodell i Sveits og vil tilbake på kortbanenettet.
00:55
Publisert: