Hæhre vant oppdraget om å bygge vel ni kilometer av ny firefelts vei og fem kilometer dobbeltspor langs Mjøsa i Hedmark i 2012. Betydelig arbeid på sideveier og veikryss inngikk også i den opprinnelig kontraktssummen på 1,8 milliarder kroner.

Lei av krangler – har styrevedtak om å få ned omsetningen mot Statens vegvesen dnPlus


Arbeidet begynte i 2012 og ble fullført sent i 2016. I 2017 stevnet Hæhre vei- og baneetatene for retten med krav om 761 millioner kroner ekstra i sluttoppgjøret. Selskapet begrunnet tilleggskravet med endringsarbeider, store annerledes masseflyttinger enn forutsatt i den opprinnelige kontrakten og en rekke andre forhold. Retten anslo at rundt 70 prosent av kravet knyttet seg til ekstrakostnader fra såkalt «plunder og heft» som Hæhre mente byggherren hadde ansvar for.

Staten påsto seg frifunnet og la i et motsøksmål med krav om tilbakebetaling av drøye 100 millioner kroner, og mente Hæhre hadde fått for mye og levert for lite på noen punkter.

Vant mest

Hedmarken tingrett behandlet tvisten i fire måneder før dom ble avsagt nå i mai. Underveis var Hæhres krav redusert fra 760 til vel 640 millioner kroner fordi noen av tvistepunktene ble forlikt.

I dommen avviser retten rundt 87 prosent av Hæhres krav om ekstra betaling Selskapet fikk 20 av påstått 460 millioner kroner for «plunder og heft». Til sammen ble 86 millioner av regningspåslagene godkjent av retten.

På den annen side vant staten bare frem med en liten del av sitt motkrav. Domstolen fastslår i sin konklusjon at Hæhre må betale vel 30 millioner kroner i erstatning til staten og dekke ni millioner kroner av Statens vegvesens og Bane Nors saksomkostninger.

Skuffet

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i Betonmast Hæhre, som Hæhre entreprenør er en del av, er skuffet etter dommen:

– Vi mener dommen er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag og vi vil sammen med våre advokater fremover vurdere anke, skriver han i en pressemelding.

I en pressemelding avviser konsernet å gi ytterligere opplysninger nå. Det varsles likevel at en vurdering av dommen vil bli inntatt i neste regnskapsrapportering sist i mai, og at det etter hvert er risiko for negativ resultateffekt.

Statens vegvesen vil heller ikke kommentere ytterligere innenfor ankefristen. Veivesenet er tidligere blitt anklaget for å vise liten forhandlingsvilje og for å bringe stadig flere oppgjørstviser inn for retten. I forbindelse med denne dommen minner etaten om at den har vært i fire til fem rettstvister årlig hvert av de senere årene, mens veivesenet til enhver til er part i mellom 300 og 400 kontrakter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.